ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ;

ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
March 1, 2022
ΚΛΗΘΗΚΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
March 2, 2022
Share

Ο ακριβής χρόνος χορήγησης της ετήσιας άδειας αναψυχής που δικαιούται ο εργαζόμενος είναι αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα σε αυτόν και τον εργοδότη, με τον τελευταίο να υποχρεούται όμως να χορηγήσει την άδεια σε κάθε περίπτωση εντός διμήνου από την αίτηση του μισθωτού.

Διαφορετικό είναι το ερώτημα εάν μπορεί να κατατμηθεί η άδεια αναψυχής σε περισσότερα κομμάτια, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να απουσιάζει σε διαφορετικές εποχές του χρόνου.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του α.ν. 539/1945, όπως ισχύει σήμερα, η άδεια αναψυχής δύναται να χωριστεί σε περισσότερα κομμάτια, εφόσον υπάρξει προηγούμενη έγγραφη αίτηση του εργαζόμενου. Η κατάτμηση αυτή υπόκειται σε όρια. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με πενθήμερο σύστημα εργασίας δε μπορεί να διαιρέσει την άδειά του σε κομμάτια μικρότερα των 10 εργάσιμων ημερών το καθένα. Αντίστοιχα, ένας εργαζόμενος με εξαήμερο σύστημα εργασίας δε μπορεί να διαιρέσει την άδειά του σε κομμάτια μικρότερα των 12 εργάσιμων ημερών το καθένα.

Πέραν αυτού του περιορισμού, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για τη χρονική περίοδο χορήγησης του κάθε τμήματος της άδειας, με αποτέλεσμα να μπορεί, για παράδειγμα, να λάβει ένας εργαζόμενος 10 ημέρες άδεια τον Ιούλιο και 10 τον Νοέμβριο.

Δικηγόρος Εργατολόγος