ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΡΩΣΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΙΕΣ
March 5, 2022
ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
March 7, 2022
Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΙΕΣ
March 5, 2022
ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
March 7, 2022
Share
Γράφει ο Θεόδωρος Α. Κουτρούκης, 
Αναπλ. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Η παγκόσμια οικονομία ήδη στροβιλίζεται στους ρυθμούς του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Την ώρα πο γράφονται αυτές οι γραμμές δεν είναι ακομη γνωστο ούτε πόσο θα κρατήσει, ούτε πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση. Εχουν όμως διαφανεί οι επιπτώσεις στις οικονομίες του κόσμου αλλα και στην ελληνική. Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, η άνοδος και η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά για την Ευρώπη επίπεδα και η μείωση του πραγματικού εισοδήματος είναι μερικές από αυτές. Αισθητή είναι επίσης η αναταραχή στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου που οδηγούν τα σκάφη των επενδυτών σε αχαρτογράφητα νερά. Οι μετοχικές αξίες θα κλονιστούν, ενώ ενδέχεται οι επενδυτές να στραφούν στα ομόλογα, το χρυσό και σε σχετικά ασφαλή καταφύγια όπως το δολάριο κι άλλα ανάλογα νομίσματα. Σε αξιοσημείωτο βαθμό αναμένεται να πληγούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία και την Ουκρανία και ιδιως οι κλάδοι που σχετίζονται με ορυκτά, μέταλλα, σιτηρά, δημητριακά, καλαμπόκι, ηλιέλαιο, αγροτικά προϊόντα, βιομηχανικές ύλες κ.α.

Στις εισαγωγές θα σημειωθεί μεγάλη επιβάρυνση από τις εισροές ακριβότερου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτή η εξέλιξη πιθανότατα θα προκαλέσει ντόμινο αυξήσεων σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες όπως το κόστος μεταφοράς, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και τα προϊόντα, που εξαρτώνται από τα καύσιμα και τις πρώτες ύλες, που παράγονται στις εμπλεκόμενες χώρες. Στις χώρες του Νότου όπως η Ελλάδα, θα συρρικνωθεί το τουριστικό ρεύμα, Πολύ πιθανή είναι η διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αλλα και η απόκλιση στους στόχους του προϋπολογισμού καθώς θα επιβαρυνθεί από τα μέτρα έκτακτης στήριξης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που ενδέχεται να ληφθούν.

Συγκεφαλαιώνοντας, το εύρος των συνεπειών του ρωσο-ουκρανικού πολέμου εξαρτάται εν πολλοίς από τη διάρκεια της κρίσης. Η αβεβαιότητα στον κόσμο θα ενταθεί και αυτό θα επιφέρει σημαντική επιβάρυνση της παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής οικονομίας. Ακόμη, θα αναζωπυρωθεί ο κίνδυνος για εμφάνιση στασιμοπληθωρισμού, ενώ η αύξηση του κόστους του δανεισμού θα σταθεί τροχοπέδη στην πρωτύτερα διαφαινόμενη ανάκαμψη. Οι επιδράσεις αυτές θα εξαρτηθούν κι από το ειδικό βάρος της απάντησης, που θα δώσει η Δύση στις ρωσικές προκλήσεις και ιδίως από την έκταση και την ένταση των κυρώσεων των δυτικών και άλλων χωρών που θα πλήξουν τη Ρωσία.

Μεσομακροπρόθεσμα θα ενισχυθεί η εμβάθυνση της ευρωπαϊκής και της ατλαντικής συνεργασίας. Ακόμη θα επιταχυνθούν οι προσπάθειες για την προώθηση της απεξάρτησης της Ευρώπης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακές και θα ενισχυθεί η χρησιμοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή άλλων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΝΑΤΟ προς το Νότο και την Ανατολή και περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας. Τέλος, πιθανότατά θα αναβληθεί προσώρας η πλήρης εφαρμογή των σκληρών δημοσιονομικών κανόνων της ΟΝΕ. Κοντολογής, θα είναι πολύ δύσκολο κάποια χώρα να μείνει αλώβητη από το σοβαρότατο αυτό πλήγμα για τη διεθνή σταθερότητα και ασφάλεια αλλα και για την παγκόσμια οικονομία.