ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΑ TEST COVID

ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
March 9, 2022
ΟΙ «ΖΑΜΠΛΟΥΤΟΙ» ΑΝΕΡΓΟΙ
March 12, 2022
Share

Μετά από την από 22-02-2022 ανακοίνωσή του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, τροποποιήθηκε με νέα ανακοίνωση από 10-03-2022 το νομικό πλαίσιο της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη για την τήρηση του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου των ανεμβολίαστων εργαζόμενων.

Υπενθυμίζεται πως η παράλειψη της υπεύθυνης δήλωσης επισύρει πρόστιμο 2.000 € στον εργοδότη, ενώ η υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης τιμωρείται με πρόστιμο 10.000 €.

Κατά τα μέχρι προσφάτως ισχύοντα, η υπεύθυνη δήλωση γινόταν κάθε βδομάδα από Τρίτη έως Παρασκευή για την εκάστοτε προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς. Ειδικώς για τις εβδομάδες αναφοράς από 07-02-2022 έως 22-03-2022, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται το χρονικό διάστημα από 22-03-2022 έως 01-04-2022. Μετά από το διάστημα αυτό, επανέρχεται ο κανόνας της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης κάθε βδομάδα από Τρίτη έως Παρασκευή για την εκάστοτε προηγηθείσα εβδομάδα αναφοράς, με την επιφύλαξη τυχόν νέας παρόμοιας ρύθμισης.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιτρέπεται σε εργοδότες των οποίων η δήλωση εκκρεμεί από 15-11-2021 έως 06-02-2022 να προβούν στην υποβολή των δηλώσεων ή/ και διορθώσεων των υποβληθεισών τους δηλώσεων το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 έως Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022.

Δικηγόρος Εργατολόγος