ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ: ΑΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ?

ΤΑ ΘΟΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
September 11, 2018
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ
September 11, 2018
Share

Νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν θετικό το μέτρο αλλά με πολλά κενά.

Τα κενά που υπάρχουν στη ρύθμιση του ΟΑΕΔ, περί επιδότησης ανεργίας όταν δεν καταβάλλονται δεδουλευμένα, καταδεικνύουν εργατολόγοι, καθώς αν απορριφθεί η αγωγή του, ο άνεργος, πλέον πρέπει να επιστρέψει το επίδομα.

«Δώρον άδωρον» χαρακτηρίζεται από νομικούς κύκλους η δυνατότητα επιδότησης ανεργίας λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων καθώς σε περίπτωση απόρριψης της αγωγής του, ο απλήρωτος εργαζόμενος θα κληθεί να επιστρέψει πίσω στον ΟΑΕΔ το σύνολο των επιδομάτων που έχει εισπράξει.

Όπως εξηγεί στο protothema.gr ο εργατολόγος κ. Γιάννης Καρούζος, ο εργαζόμενος που δεν πληρώνεται για αξιόλογο χρονικό διάστημα (θα προσδιοριστεί στους 3-4 μήνες), όπως ορίζει το σχέδιο νόμου, έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει  εξαιτίας βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας και να λάβει επίδομα ανεργίας με μόνη την προσκομιδή εξωδίκου στον ΟΑΕΔ και μετά από έξι μήνες προσκομιδή της αγωγής του εργαζόμενου κατά του εργοδότη. Το επίδομα θα καταβάλλεται μέχρι την τελεσίδικη εκδίκαση της αγωγής.

Πρόβλημα όμως θα δημιουργηθεί, προκαλώντας οικονομική ζημία στον ΟΑΕΔ, σε περίπτωση απόρριψης της αγωγής του εργαζόμενου, αφού η νέα ρύθμιση προβλέπει την επιστροφή του σχετικού ποσού, που στο μεταξύ έχει λάβει ο εργαζόμενος. Άραγε με ποια οικονομική δυνατότητα θα μπορεί ν’ ανταποκριθεί ο άνεργος;

Ο κ. Καρούζος σημειώνει άλλες 4 παρατηρήσεις σε σχέση με τις « διευκολύνσεις» που παρέχει το σχέδιο νόμου.

1) Προβλέπεται η συνυπογραφή του εργαζόμενου και υπό την ηλεκτρονική μορφή στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησής του από την επιχείρηση.

Το μέτρο καταρχήν είναι θετικό, όμως, στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος αρνείται τη συνυπογραφή του, η πρόβλεψη να επιδίδει εξώδικο ο εργοδότης και όλα αυτά να συνυποβάλλονται στην ΕΡΓΑΝΗ, καθιστούν το μέτρο δυσλειτουργικό και γραφειοκρατικό. Εξάλλου, μέχρι σήμερα ο εργαζόμενος μπορούσε να πληροφορηθεί από τις οικείες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, αν ο εργοδότης είχε προβεί στην οικειοθελή αποχώρησή του.

2) Ο αποκλεισμός του εργοδότη – παραβάτη από δημόσιες συμβάσεις κλπ, όπως θεσπίζεται, πιθανόν ν’ αναιρεθεί εκ του γεγονότος ότι ο εργοδότης δύναται να δικαιωθεί στο μέλλον δικαστικά για τις παραβάσεις, που του έχουν επιβληθεί και έτσι να αποστερηθεί άδικα του δικαιώματός του να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κλπ

3) Η πρόβλεψη για ακύρωση όποιας απόφασης του εργοδότη, που αφορά στις εργασιακές συμβάσεις, θα συντελείται επειδή δεν τηρείται η διαδικασία της ενημέρωσης και διαβούλευσης προς τους εργαζομένους, είναι κατά την άποψή μου υπερβολική, διότι στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν καθιερώνονται ασφαλή κριτήρια τήρησης της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης. Συνεπώς, η όποια αμφισβήτηση για την τήρηση της διαδικασίας θα προκαλεί σοβαρή επιχειρηματική δυσλειτουργία.

4) Οι σύντομες προθεσμίες εκδίκασης των αγωγών εργατικών διαφορών άκυρης απόλυσης και δεδουλευμένων αποδοχών, στην πράξη δε θα βελτιώσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, λόγω των γνωστών προβλημάτων δυσλειτουργίας της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Πηγή: www.protothema.gr