ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ; ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
March 13, 2022
ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
March 14, 2022
ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ; ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
March 13, 2022
ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
March 14, 2022
Share

Η δικαστική απόφαση κρίνει πως πρέπει να απορριφθεί η προσφυγή από τη στιγμή που δεν είχαν ενημερωθεί οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη συνδικαλιστική προστασία – Σχολιάζει ο Γιάννης Καρούζος.

Απόλυση συνδικαλιστή: Το δρόμο της απόλυσης μπορούν να λάβουν και εργαζόμενοι, οι οποίοι εμφανίζονται ως συνδικαλιστικά στελέχη, πλην όμως δεν έχουν ενημερώσει σχετικά την επιχείρησή τους για την ιδιότητά τους αυτή.

Μία ιδιαίτερη δικαστική απόφαση εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών, βάσει της οποίας «οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι διαφόρων δεν τυγχάνουν… ασυλίας σε περίπτωση που η εταιρεία όπου εργάζονται δεν έχει ενημερωθεί για την ιδιότητά τους και μπορούν να απολυθούν».

Όπως αναφέρει ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος «για την προστασία της συνδικαλιστικής ιδιότητας από την απόλυση, είναι αναγκαία η γνώση της συνδικαλιστικής ιδιότητας εκ μέρους του εκπροσώπου της επιχείρησης , ο οποίος είναι αρμόδιος για την πρόσληψη, απόλυση κ.λπ. του προσωπικού της».

Η απόφαση του Πρωτοδικείου

Το Δικαστήριο έκρινε πως «για την προστασία της συνδικαλιστικής ιδιότητας από την απόλυση, είναι αναγκαία η γνώση της συνδικαλιστικής ιδιότητας εκ μέρους του εκπροσώπου της επιχείρησης , ο οποίος είναι αρμόδιος για την πρόσληψη, απόλυση κ.λπ. του προσωπικού της».

Ωστόσο, θεώρησε ότι πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη η αγωγή «λόγω αοριστίας». Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι «κατά τη μεν κύρια βάση της που στηρίζεται στην συνδικαλιστική προστασία της ενάγουσας, γιατί στην αγωγή δεν μνημονεύεται». Ειδικότερα στην απόφαση επισημαίνεται πως «η γνωστοποίηση της συνδικαλιστικής της ιδιότητας στον νόμιμο εκπρόσωπο της εναγομένης, δηλαδή σε εκείνον που έχει ορισθεί από τον νόμο ή το καταστατικό να την εκπροσωπεί, είτε σε εκείνον ο οποίος έχει ορισθεί κατά τους κανόνες της πρόστησης να την εκπροσωπεί στον τομέα εργασίας ή τις διοικητικές υπηρεσίες με δικαίωμα πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού ενεργώντας επ’ ονόματι και για λογαριασμό της, ειμή μόνον αναφέρεται ότι ενημερώθηκαν προς τούτο οι ειδικά αναφερόμενοι στο δικόγραφο δύο ιεραρχικοί της προϊστάμενοι, οι οποίοι, ωστόσο, δεν φέρουν την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου» επισημαίνεται.

Η απουσία ημερομηνιών για τη συνδικαλιστική δράση

Σύμφωνα με την απόφαση, οι καταθέσεις των μαρτύρων – όπως αναφέρεται –δεν «παραθέτουν με λεπτομέρειες συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που να έλαβαν χώρα σε επακριβώς-προσδιορισμώ/ες ημεροχρονολογίες, από τα οποία και να δύναται να συναχθεί ότι πράγματι η ενάγουσα ανέπτυξε εν γνώσει της εναγομένης την περιγραφόμενη στην αγωγή της συνδικαλιστική δράση».

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται, ότι «καθ’ όσον ουδόλως αποδείχθηκαν τα πραγματικά εκείνα περιστατικά που θεμελιώνουν κατά τους ισχυρισμούς της ενάγουσας τον καταχρηστικό χαρακτήρα της απόλυσής της από την εναγόμενη, δηλαδή ότι αυτή έλαβε χώρα για λόγους εκδίκησης, επειδή ανέπτυξε έντονη πλην μη αρεστή στην εναγόμενη συνδικαλιστική δράση, παρέλκει η εξέταση από το Δικαστήριο, ως εκ του αναιτιώδους χαρακτήρα της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την προεκτεθείσα μείζονα σκέψη, των πραγματικών αιτίων ή κινήτρων της ένδικης καταγγελίας από την εναγόμενη, με αποτέλεσμα να πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο το αίτημά της για αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της και κατ’ επέκταση και οι σωρευόμενες με αυτό αξιώσεις, το δε αίτημα της ενάγουσας περί επιδίκασης μισθών υπερημερίας πρέπει, επίσης, να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο».

Παράλληλα, με την απόφαση επισημαίνεται πως «δεν αποδείχθηκε ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας της ενάγουσας έγινε με τρόπο που προσέβαλε την προσωπικότητά της και κατά συνέπεια, το αίτημα αυτής να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της εναγομένης να της καταβάλει το ποσό των 100.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη εξ αιτίας της απόλυσής της, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο».

Γ. Καρούζος: Δεν αρκεί η επίκληση της συνδικαλιστικής ιδιότητας- Τι λέει ο  εργατολόγος στο dikastiko.gr

 Για μία δικαστική απόφαση με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον κάνει λόγο ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος. Σε δήλωσή του στο dikastiko.gr  αναφέρει:

«Η εν λόγω δικαστική απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον αναφορικά με το δίκαιο της απόλυσης και την προστασία της συνδικαλιστικής ιδιότητας. Για την προστασία της συνδικαλιστικής ιδιότητας από την απόλυση, είναι αναγκαία η γνώση της συνδικαλιστικής ιδιότητας εκ μέρους του εκπροσώπου της επιχείρησης , ο οποίος είναι αρμόδιος για την πρόσληψη, απόλυση κ.λπ. του προσωπικού της. Ως εκ τούτου, δεν αρκεί να επικαλείται ο συνδικαλιστής ότι ο εργοδότης γνώριζε για τη συνδικαλιστική του ιδιότητα πριν την απόλυση, αλλά θα πρέπει να αποδεικνύει σε ποιόν εκπρόσωπο του εργοδότη, αρμόδιο για θέματα προσωπικού είχε γνωστοποιήσει τη συνδικαλιστική ιδιότητα και με ποιόν τρόπο.

Επίσης, αν ο απολυμένος συνδικαλιστής επικαλείται συνδικαλιστική δραστηριότητα η οποία αυτή οδήγησε στην απόλυσή του, θα πρέπει να αποδείξει ποια συγκεκριμένη δραστηριότητα ανέπτυξε και ότι αυτή οδήγησε τον εργοδότη να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας του συνδικαλιστή. Χρειάζονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες, συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που να έλαβαν χώρα σε επακριβείς προσδιορισμένες χρονολογίες, από τα οποία να δύναται να συναχθεί ότι ο συνδικαλιστής επικαλείται συνδικαλιστική δραστηριότητα η οποία αυτή οδήγησε στην απόλυσή του, θα πρέπει να αποδείξει ποια συγκεκριμένη δραστηριότητα ανέπτυξε και ότι αυτή οδήγησε τον εργοδότη να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας του συνδικαλιστή. Χρειάζονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες, συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που να έλαβαν χώρα σε επακριβείς προσδιορισμένες χρονολογίες, από τα οποία να δύναται να συναχθεί ότι ο συνδικαλιστής, ανέπτυξε εν γνώση του εργοδότη του, συνδικαλιστική δράση.

ΠΗΓΗ: dikastiko.gr