ΑΔΕΙΑ ΕΩΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ …ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ
September 11, 2018
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
September 11, 2018
Share

Άδεια εως  4 εργάσιμες ημερες το χρόνο 

υποχρεούνται να δώσουν οι εργοδότες σε εργαζόμενους γονείς για τη σχολική παρακολούθηση παιδιών μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης. 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9):

 – η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος 

 – η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών 

 – οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα

 – εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες

 – στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο

 – εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές 

Σύμφωνα  με την  ισχύουσα διάταξη της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ ( ΕΓΣΣΕ 2008, άρθρο 4) η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής(-τρια).