Η ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΣΗΣ COVID-19 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ AMAZON
March 20, 2022
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
March 21, 2022
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ AMAZON
March 20, 2022
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
March 21, 2022
Share

Mε την εγκύκλιο 6/2022 του e-ΕΦΚΑ διασαφηνίζονται ορισμένα βασικά σημεία για τη χορήγηση της ειδικής άδειας ασθένειας νόσησης από Covid-19 του άρθρου 62 ν. 4886/2022. Αρχικά επισημαίνεται εκ νέου ότι από 08-03-2022 η αίτηση για την άδεια αυτή για το χρονικό διάστημα 24-01-2022 έως 15-04-2022 υποβάλλεται από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα μόνο ηλεκτρονικά, στο www.efka.qov.qr/el/epidoma, με χρήση των κωδικών TAXISNET.

Η αίτηση συνοδεύεται με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, η οποία αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας από το Εθνικό Μητρώο με COVID-19 με βάση τον ΑΜΚΑ ή τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χωρίς να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.

Σε δεύτερο στάδιο, ο εργοδότης ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα, να εισέλθει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, στην ηλεκτρονική υπηρεσία (https://www.efka.qov.gr/el/epidoma) προκειμένου να συμπληρώσει την βεβαίωση της πενθήμερης αποχής από την εργασία και επιπρόσθετα να επιβεβαιώσει την μη παροχή από τον νοσούντα εξ αποστάσεως τηλεργασίας.

Σε περίπτωση χρήσης της πενθήμερης ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της αναρρωτικής άδειας ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου, χωρίς να ισχύουν οι χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις του ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο ο εργαζόμενος υπάγεται για παροχές ασθένειας.

Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 υποβάλλεται από τον/την ασφαλισμένο/η εντός προθεσμίας 8 μηνών από την ημερομηνία νόσησης.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ασφαλισμένων διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις του e ΕΦΚΑ εκτός των αιτήσεων ασφαλισμένων που υπάγονται στο:

–  τ. Ταμείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ),

–  τ. Κλάδο Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε και

– τ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.),

οι οποίες διεκπεραιώνονται από την Διεύθυνση Β’ και Γ’ Παροχών της Γενικής Δ/νσης Παροχών και Υγείας.

Προς εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και του εργοδότη έχουν αναρτηθεί Εγχειρίδια Χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Ασθενείας στον διαδικτυακό τόπο του e- ΕΦΚΑ.

Δικηγόρος Εργατολόγος