ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ;

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
March 27, 2022
ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΡΓΟΥ
March 28, 2022
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
March 27, 2022
ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΡΓΟΥ
March 28, 2022
Share

Όταν σε μια σύμβαση εργασίας υπάρχει στοιχείο διεθνικότητας, πρέπει να εξεταστεί ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί στις νομικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Αν, για παράδειγμα, ένας Έλληνας πολίτης προσληφθεί από μια γερμανική εταιρία, θα εφαρμοστεί το ελληνικό ή το γερμανικό δίκαιο;

Αρχικά, πρέπει να επισημανθεί ότι η Διεθνής Σύμβαση της Ρώμης του 1980 δίνει προτεραιότητα στο δίκαιο της χώρας που επέλεξαν και συμφώνησαν τα μέρη κατά τη σύμβαση (lex voluntaris). Έτσι, εάν τα μέρη περιέλαβαν στην υπογραφείσα σύμβαση ρήτρα, σύμφωνα με την οποία το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το γερμανικό, τότε η ρήτρα αυτή ισχύει άνευ ετέρου. Ωστόσο, οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου της ελληνικής έννομης τάξης, δεν μπορούν να παραμεριστούν με τη συμφωνία αυτή αλλά παραμένουν σε ισχύ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στη σύμβαση κάποια συμφωνία ή άλλη αναφορά σε εφαρμοστέο δίκαιο, τότε ως τέτοιο θα ισχύει το δίκαιο του τόπου όπου παρέχεται, ή έστω όπου παρέχεται συνηθέστερα, η συμφωνηθείσα εργασία (lex loci laboris). Εάν, λοιπόν ο μισθωτός του παραδείγματος εργάζεται κατά 90% του χρόνου στη Γερμανία και μόνο 10% αυτού στην Ελλάδα, εφαρμοστέο θα είναι το γερμανικό δίκαιο.

Εάν δε η εργασία παρέχεται σε διάφορα μέρη του κόσμου χωρίς καμία γεωγραφική σταθερότητα, τότε εφαρμοστέο είναι το δίκαιο όπου καταρτίστηκε η δικαιοπραξία της πρόσληψης (lex loci actus) ή το δίκαιο που εμφανίζει τους πιο «στενούς δεσμούς» με τη σύμβαση εργασίας. Έτσι λοιπόν, εάν ο μισθωτός του παραδείγματος προσλήφθηκε στην Ελλάδα, εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο, ακόμη κι αν ταξιδεύει συνεχώς με την εργασία του ανά την υφήλιο.

Δικηγόρος Εργατολόγος