ΠΟΤΕ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΛΥΣΗ Η ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ?
September 11, 2018
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 11, 2018
ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ?
September 11, 2018
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
September 11, 2018
Share
Εντός 4 εργάσιμων ημερών (αντί 8, σήμερα) θα πρέπει να δηλώνει ο εργοδότης στην “Εργάνη”

την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού. Και μάλιστα, υποχρεωτικά με τη συνυπογραφή του τελευταίου για να μην θεωρηθεί ότι τον …απέλυσε.
Τη σύντμηση της προθεσμίας στις 4 εργάσιμες ημέρες (από τις 8) και την υποχρεωτική συνυπογραφή της σχετικής δήλωσης από των αποχωρούντα, προβλέπει η τελική διατύπωση της νέας διάταξης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε στη Βουλή και τίθεται σε άμεση εφαρμογη με τη δημοσίευση του νέου νομου στο ΦΕΚ. Η αρχική πρόβλεψη ήταν για δήλωση της αποχώρησης εντός 2 εργάσιμων ημερών. Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, όμως, την προσδιόρισε στις 4 κατόπιν διαμαρτυριών και υποδείξεων που έγιναν. Από το νομοσχέδιο απαλείφθηκαν και άλλες ρυθμίσεις που είχαν κατατεθεί όπως για την ακυρότητα ουσιωδών μεταβολών στις συμβάσεις αν δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση και σχετικά με την ύπαρξη ή μη δόλου του εργοδότη σε εργατικά ατυχήματα.