ΜΕ ΚΑΛΕΣΑΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΩ;

ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ
March 29, 2022
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ! ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
March 30, 2022
Share

Ο νόμος προβλέπει ειδική μισθολογική προσαύξηση (αποζημίωση) για τους μισθωτούς που καλούνται προσωρινά να εργαστούν εκτός της έδρας της εργοδότριας επιχείρησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την  υπ´ αριθμ. 21091/2990/3-8-1946 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει για εργασία «εκτός έδρας» 1 νόμιμο ημερομίσθιο ή 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού (ανάλογα με το σύστημα αμοιβής του εργαζόμενου), δηλαδή σήμερα 29,65 €.

Η αποζημίωση αυτή περιορίζεται στο ¼, στην περίπτωση που ο εργοδότης παρέχει για την εκτός έδρας εργασία έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης, στο 1/2  στην περίπτωση που παρέχει μόνο διατροφή και στα 4/5 εφόσον παρέχονται μόνο έξοδα διανυκτέρευσης. Εννοείται ότι για κάθε επιπλέον ημέρα εκτός έδρας εργασίας οφείλεται άλλη μια φορά το ποσό της αποζημίωσης.

Πρέπει να επισημανθεί ότι το παραπάνω ποσό καταβάλλεται επιπλέον των οδοιπορικών εξόδων. Επίσης, η νομολογία ομόφωνα αρνείται το μισθολογικό χαρακτήρα της αποζημίωσης αυτής, με αποτέλεσμα αυτή να μην υπόκειται στην ειδική νομική προστασία του μισθού (π.χ. απαγόρευση κατάσχεσης), ούτε όμως στην υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Συμψηφισμός της αποζημίωσης με ανώτερες των νομίμων αποδοχές μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν ειδικής, γραπτής συμφωνίας και εφόσον οι ανώτερες αυτές αποδοχές καλύπτουν πλήρως τα έξοδα της εκτός έδρας εργασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση που στη σύμβαση εργασίας έχουν συμφωνηθεί περισσότεροι του 1 τόποι παροχής εργασίας, οπότε για την εργασία σε αυτούς οφείλονται μόνο τα οδοιπορικά έξοδα, και τίποτε άλλο.

Δικηγόρος Εργατολόγος