Η ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
March 23, 2022
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ. ΡΗΤΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
March 25, 2022
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
March 23, 2022
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ. ΡΗΤΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
March 25, 2022
Share
Αναλύει ο Γιάννης Καρούζος

Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης οδηγίας για πρώτη φορά από το 2001 που ψηφίστηκε αλλάζει τα δεδομένα για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, αφού παρακάμπτει όσα ισχύουν σε ποσόστωση και άσυλο, φέροντας αλλαγές στην εργασιακή νομοθεσία.

Για πρώτη φορά από το 2001 όταν και ψηφίστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε την οδηγία για την προσωρινή προστασία, που αφορά τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Η οδηγία αυτή που δεν έχει ακόμη κυρωθεί στη Χώρα μας, δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα, (μεταξύ άλλων και από την Ιταλία), ενόψει των μεταναστευτικών ροών που προκλήθηκαν από συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Με αυτή, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής πρόβλεψης στις διαδικασίες ασύλου και ποσόστωσης στην είσοδος πολιτών τρίτων χωρών στην χώρα μας, δίδεται στους πρόσφυγες , όπως εξηγεί ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος:

-δικαίωμα λήψης επαρκούς στέγασης ή τα μέσα που απαιτούνται για την απόκτηση κατοικίας (άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 13)

-το δικαίωμα κοινωνικής πρόνοιας, τις εισφορές στην διαβίωση και την ιατρική περίθαλψη (άρθρο 13 οδηγία παράγραφος

-το δικαίωμα του παιδιού να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα επί ίσοις όροις ως υπήκοος του κράτους μέλους (οδηγία του άρθρου 14).

-δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης, καθώς και συμμετοχής σε δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης στον χώρο εργασίας, πάντα με τη δυνατότητα των κρατών μελών να εγγυώνται και να αναγνωρίζουν στους κατόχους προσωρινής προστασίας τις ευνοϊκότερες συνθήκες.

«..Για πρώτη φορά προκύπτει η θεώρηση ότι η εργασία δεν αποτελεί μόνο κάλυψη της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά αποτελεί παράγοντα σχέσης και ένταξης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εγχώριες αγορές εργασίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, όπως και τη δική μας», επισημαίνει ο εργατολόγος..

Γιάννης Καρούζος: Η Προσωρινή προστασία και το δικαίωμα στην εργασία: μια ματιά στις επιπτώσεις της πρώτης εφαρμογής της οδηγίας 2001/55 στο εργατικό δίκαιο με αφορμή τους πρόσφυγες της Ουκρανίας

«Στις 4 Μαρτίου 2022, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την με αριθμό 382/2022 απόφασή του ενεργοποίησε την εφαρμογή της οδηγίας 2001/55/ΕΚ για την προσωρινή προστασία, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα υψηλής μεταναστευτικής πίεσης και την ήδη συγκεκριμένη παρουσία μαζικής εισροής εκτοπισμένων από την Ουκρανία στο έδαφος της Ένωσης ως αποτέλεσμα της ένοπλης σύγκρουσης που εξακολουθεί να ισχύει στη χώρα. Η οδηγία αυτή που δεν έχει ακόμη κυρωθεί στη Χώρα μας, με απτές επιπτώσεις και στο πανόραμα του κόσμου της εργασίας, δεν είχε ενεργοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα, (μεταξύ άλλων και από την Ιταλία), ενόψει των μεταναστευτικών ροών που προκλήθηκαν από συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Η προσωρινή προστασία είναι ένα από τα θεσμικά όργανα που η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζει την κοινή πολιτική της για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να προσφέρει το κατάλληλο καθεστώς σε κάθε υπήκοο τρίτης χώρας που χρήζει διεθνούς προστασίας, τηρώντας παράλληλα την αρχή της μη επαναπροώθησης χωρίς υπερφόρτωση του συστήματος ασύλου. Διασφαλίζει, ειδικότερα, έναν μηχανισμό ταχείας αντίδρασης, ο οποίος εγγυάται άμεση προστασία και δικαιώματα, αν και περιορίζεται στη διάρκεια της ίδιας προστασίας, στους εκτοπισθέντες, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος το σύστημα ασύλου να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ίδιες ανάγκες προστασίας και υποδοχής λόγω της μεγάλης εισροής.

Η ενεργοποίηση της οδηγίας είναι σημαντική τόσο στο μέτωπο της υποδοχής όσο και στο μέτωπο της ένταξης. Από την πρώτη άποψη, στην πραγματικότητα, αναγνωρίζει το δικαίωμα λήψης επαρκούς στέγασης ή τα μέσα που απαιτούνται για την απόκτηση κατοικίας (άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 13)· το δικαίωμα κοινωνικής πρόνοιας, τις εισφορές στην διαβίωση και την ιατρική περίθαλψη (άρθρο 13 οδηγία παράγραφος 2)· το δικαίωμα του παιδιού να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα επί ίσοις όροις ως υπήκοος του κράτους μέλους (οδηγία του άρθρου 14). Όσον αφορά στην ένταξη, οι προβλέψεις για την εργασία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το άρθρο 12 της οδηγίας 2001/55 προβλέπει το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης, καθώς και συμμετοχής σε δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης στον χώρο εργασίας, πάντα με τη δυνατότητα των κρατών μελών να εγγυώνται και να αναγνωρίζουν στους κατόχους προσωρινής προστασίας τις ευνοϊκότερες συνθήκες.