ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ?

ΣΤΟ ΦΕΚ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4488. ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΛΥΣΗ Η ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
September 11, 2018
Share

Για να είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας

θα πρέπει να καταβληθεί στον απολυόμενο πλήρης οφειλόμενη αποζημίωση. Σε αντίθετη περίπτωση, η απόλυση θεωρείται άκυρη, ενώ η αιτία της ελλιπούς καταβολής είναι αδιάφορη. Ο εργαζόμενος μπορεί, είτε να εμμείνει στη σύμβαση εργασίας αξιώνοντας μισθούς υπερημερίας, θεωρώντας άκυρη την καταγγελία, είτε να απαιτήσει τη συμπλήρωση της τυχόν μειωμένης αποζημίωσης που του καταβλήθηκε.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο απολυόμενος οφείλει να παραιτηθεί από το δικαίωμα προσβολής ακυρότητας της καταγγελίας.