ΔΕΝ ΑΝΑNΕΩΣΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥ. ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ;

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ – Η ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
April 3, 2022
ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ;
April 5, 2022
Share

Σύμφωνα με την υπ’αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, οι εργαζόμενοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες κτλ.) πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας.

Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί ότι ο φορέας του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό νόσημα ή κάποιο άλλο νόσημα ασύμβατο με την απασχόλησή του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η κατοχή τέτοιου πιστοποιητικού είναι προϋπόθεση του κύρους της πρόσληψης μισθωτού σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα τυχόν έλλειψή του να συνεπάγεται ακυρότητα της σύμβασης εργασίας. Περαιτέρω, όμως, υπάρχει μια άλλη πιθανότητα, η οποία πρέπει να προσεχθεί: Εάν κάποιος προσληφθεί κανονικά με έγκυρο πιστοποιητικό υγείας, αλλά δε φροντίσει στη συνέχεια να το ανανεώσει μετά τη λήξη του, τότε η σύμβαση εργασίας θεωρείται άκυρη για το μέλλον. Αυτό κρίθηκε με την υπ’ αρ. 333/2020 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Μάλιστα, καθώς πρόκειται για διάταξη δημοσίας τάξεως, αποβλέπουσα στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η ακυρότητα ερευνάται και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις και αυτεπαγγέλτως, δηλαδή ακόμη κι αν δεν προβληθεί από κάποιον διάδικο.

Έτσι, όσο ο εργαζόμενος δεν έχει στην κατοχή του ισχύον πιστοποιητικό υγείας, παρέχει την εργασία του με απλή σχέση εργασίας και όχι με έγκυρη σύμβαση εργασίας. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι στερείται πλήρως τα εργασιακά του δικαιώματα. Παραδείγματος χάριν, διατηρεί το δικαίωμά του στην άδεια αναψυχής του α.ν. 539/1945. Ωστόσο, υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις από την κατάσταση αυτή. Έτσι, τυχόν μισθολογική αξίωση του εργαζόμενου με απλή σχέση εργασίας, δε θα θεμελιώνεται κανονικά στη σύμβαση εργασίας και τις διατάξεις του ΑΚ για αυτήν, αλλά στις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού (ΑΚ904επ.). Συνεπώς, η αμοιβή δε θα οφείλεται εάν ο πλουτισμός δε «σώζεται» στον εργοδότη( δε διατηρείται), ενώ δεν ισχύουν ούτε οι ειδικές διατάξεις προστασίας του μισθού (ακατάσχετο, μη δυνατότητα συμψηφισμού κτλ).

Δικηγόρος Εργατολόγος