ΣΤΟ ΦΕΚ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4488. ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ Ή ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΣΕ?
September 11, 2018
“ΜΕΤΕΩΡΟ” ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
September 11, 2018
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ Ή ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΣΕ?
September 11, 2018
“ΜΕΤΕΩΡΟ” ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
September 11, 2018
Share

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 137 (13/9/17)    ο νέος νόμος  4488 με τις αλλαγές στη διαδικασία διεκδίκησης των δεδουλευμένων  αποδοχών

καθώς και στην προστασία των εργαζομένων που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας (εξομοιώνονται με άνεργους του ΟΑΕΔ). Οι νέες  διατάξεις  (άρθρα 47,48, 49 και 51) ισχύουν από  την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ. Και , ως εκ τούτου, δίνεται η  δυνατότητα ακόμη και σε όσους / όσες βρίσκονται ήδη σε επίσχεση εργασίας,  να τις …αξιοποιήσουν άμεσα.  

Στις διατάξεις που τίθενται σε άμεση εφαρμογή (χωρίς να απαιτείται η έκδοση υπουργικών αποφάσεων) περιλαμβάνονται, ακόμη: 

– Η υποχρεωτική  αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού στην «ΕΡΓΑΝΗ» το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού. Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη (άρθρο 38) 
 
– Η πρόβλεψη καταγραφής σε πρακτικό της ενημέρωσης και των διαβουλεύσεων εργοδότη – εργαζομένων (άρθρο 42) 
 
– Η προστασία έναντι της καταγγελίας της σχέσης εργασίας εργαζομένων γυναικών που υιοθετούν τέκνα ηλικίας έως 6 ετών και όσες εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (άρθρο 46)  
 
Ολόκληρος ο νέος νόμος ΕΔΩ