ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ;

ΔΕΝ ΑΝΑNΕΩΣΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥ. ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ;
April 4, 2022
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
April 5, 2022
ΔΕΝ ΑΝΑNΕΩΣΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥ. ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ;
April 4, 2022
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
April 5, 2022
Share

Ο νόμος αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο μισθός για τον εργαζόμενο, προστατεύοντάς τον με ένα πλέγμα διατάξεων.

Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά περιπτώσεων, στις οποίες ο εργοδότης κατ’ εξαίρεση δύναται να μην καταβάλλει το μισθό του μήνα.

  1. Αδικαιολόγητη απουσία του εργαζόμενου: Δικαιολογημένη θεωρείται η απουσία όταν ο εργαζόμενος έχει ενημερώσει προηγουμένως τον εργοδότη για αυτήν, όταν γίνεται κατ’ ενάσκηση νομίμου δικαιώματος και έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Π.χ. με τον ν.4886/2022, αρκεί η προσκόμιση θετικού διαγνωστικού ελέγχου για την απουσία κατ’ ενάσκηση του νόμιμου δικαιώματος άδειας νόσησης Covid-19. Αν, αντίθετα, ο εργαζόμενος δεν προσκομίσει ποτέ κάποιο test και απλώς δεν προσέλθει στην εργασία, στοιχειοθετείται αδικαιολόγητη απουσία, και ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού.
  2. Μη εκπλήρωση ή πλημμελής εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής εργασίας: πλημμελής εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής εργασίας συντρέχει, για παράδειγμα, όταν ο εργαζόμενος αποκλίνει ουσιωδώς από τις εντολές και τις οδηγίες που του απευθύνονται στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος. Ειδικώς για τη μη εκπλήρωση της εργασίας, αυτή κατ’ εξαίρεση δεν επηρεάζει την καταβολή του μισθού, εφόσον οφείλεται σε ανυπαίτιο κώλυμα που συνιστά συγχρόνως σπουδαίο λόγο. Έτσι, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις ακραίας κακοκαιρίας που εμποδίζει εκ των πραγμάτων την προσέλευση στην εργασία, ο μισθός οφείλεται κανονικά. (Κατά μια παλαιά λαϊκή έκφραση: «Ο Θεός βρέχει, ο μισθός τρέχει.»)
  3. Στην ειδική και σπάνια περίπτωση που ο μισθωτός προκαλεί ζημία στον εργοδότη *με δόλο*, οπότε οφείλει αποζημίωση σε αυτόν, μπορεί να χωρήσει συμψηφισμός της οφειλόμενης αποζημίωσης με το μισθό του εργαζόμενου. Εφόσον βέβαια ο εργοδότης αποφασίσει να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, πρέπει να λάβει υπόψη τις συνέπειες που μπορεί να έχει στο βιοπορισμό του μισθωτού, διότι δεν είναι απίθανο να θεωρηθεί ο συμψηφισμός παράνομος ως καταχρηστικός (ΑΚ281)
  4. Ασθένεια που υπερβαίνει ορισμένα όρια: σύμφωνα με το άρθρο 658 του ΑΚ, ο εργαζόμενος διατηρεί, σε περίπτωση νόσησης, το δικαίωμα στο μισθό για μισό μήνα, ή για 1 μήνα εφόσον έχει 1 χρόνο και πλέον προϋπηρεσία. Εάν, λοιπόν, η ασθένεια υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, δεν οφείλεται μισθός. Βέβαια, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις για το επίδομα ασθενείας του Ε.Φ.Κ.Α. , υπό τις οικείες προϋποθέσεις.
  5. Περιπτώσεις αναστολής της σύμβασης εργασίας: όποτε γίνεται δεκτό ότι επέρχεται αναστολή της σύμβασης εργασίας, όπως για παράδειγμα στην νόμιμη απεργία, στη στράτευση του μισθωτού ή στην υποχρεωτική αναστολή της περιόδου των lock-down, «παγώνουν» οι βασικές υποχρεώσεις από τη σύμβαση εργασίας. Συνεπώς, ο εργοδότης δικαιούται να μην καταβάλλει μισθό στον εργαζόμενο, αλλά βέβαια και ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να εργαστεί.

Δικηγόρος Εργατολόγος