ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ;

ΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
April 8, 2022
ΣΤΟ 6% Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
April 10, 2022
Share

Η επίσχεση του άρθρου 325 του ΑΚ, αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα άμυνας του εργαζόμενου απέναντι σε παράνομες συμπεριφορές του εργοδότη.

Η άσκηση της επίσχεσης σημαίνει ότι ο εργαζόμενος δηλώνει ότι αρνείται να παράσχει την εργασία του, χωρίς να καταγγέλλει τη σύμβαση, μέχρις ότου ο εργοδότης ξεκινήσει να εκπληρώνει προσηκόντως τις συμβατικές υποχρεώσεις του (π.χ. καταβολή πλήρους μισθοδοσίας). Φυσικά, το δικαίωμα αυτό υπόκειται στα όρια της ΑΚ281.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, το δικαίωμα επίσχεσης ασκείται καταχρηστικά, όταν:

  1. η απαίτηση του εργαζόμενου είναι αβέβαιη,
  2. ο εργαζόμενος αρνείται να συμπράξει στην εκκαθάριση των απαιτήσεων του ύστερα από πρόταση του εργοδότη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει οφειλόμενο ποσό
  3. η επίσχεση ασκείται, αφού η επιχείρηση του εργοδότη έχει τεθεί σε αναγκαστική εκκαθάριση
  4. οι απαιτήσεις του εργαζόμενου είναι αμφισβητούμενες και η επίσχεση εργασίας θα προκαλέσει στον εργοδότη δυσανάλογη ζημία σε σχέση με την απαίτηση του εργαζομένου για την οποία προβαίνει σε επίσχεση
  5. ο μισθωτός αξιώνει την λήψη μέτρων πρόνοιας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν έχουν επίδραση στην υγεία των εργαζομένων και δεν είναι επείγον να ληφθούν.

Δικηγόρος Εργατολόγος