ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
April 11, 2022
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ;
April 11, 2022
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
April 11, 2022
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ;
April 11, 2022
Share
Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Το εργατικό δίκαιο διακρίνει τις διάφορες προσαυξήσεις και επιδόματα που δικαιούται ο εργαζόμενος σε αυτά που επιδέχονται συμψηφισμό με ανώτερες των νομίμων αποδοχές και σε αυτές που δεν επιδέχονται συμψηφισμό.

Με τον όρο «συμψηφισμό» εν προκειμένω, εννοούμε ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλλει ξεχωριστά την εν λόγω προσαύξηση, λόγω της καταβολής στον εργαζόμενο μισθού που υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του νόμου και των Σ.Σ.Ε. και που περιλαμβάνει την προσαύξηση αυτή.

Ειδικά αναφορικά με το Δώρο Πάσχα και το Δώρο Χριστουγέννων, δεν υπάρχει διάταξη νόμου σχετικά με το αν επιτρέπεται ο συμψηφισμός. Η νομολογία γενικά δέχεται ότι είναι επιτρεπτός, έλκοντας εξ αντιδιαστολής επιχείρημα από την ύπαρξη διάταξης (άρθρο 8§1 ν.δ. 4321/1963) που απαγορεύει τον συμψηφισμό ειδικά μόνο για τους οικοδόμους (βλ. ενδεικτικά Α.Π 593 2012).

Ωστόσο, η άποψη αυτή είναι εσφαλμένη, καθώς παραβλέπει ένα καίριο νομολογιακό πόρισμα. Ειδικότερα, αναφορικά με τις αποδοχές και το επίδομα αδείας η νομολογία (βλ. ενδεικτικά Εφ.Θεσ292/2012 , A.Π. 1129/2007) δέχεται παγίως :  «(διότι κατά το σκοπό του νομοθέτη) οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας πρέπει να προκαταβάλλονται στο μισθωτό κατά την έναρξη της αδείας, ώστε να πραγματοποιείται κατ` αυτόν τον τρόπο ο κοινωνικός σκοπός των σχετικών διατάξεων, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση της οικονομικής δυνατότητας του δικαιούχου να απολαύσει τις διακοπές του»

Έτσι, λόγω συνδρομής του αυτού νομικού λόγου, πρέπει να γίνει δεκτό ότι το χρονικό σημείο καταβολής και των επιδομάτων εορτών έχει βαρύνουσα σημασία. Δηλαδή, η επιπλέον αμοιβή έχει τη λειτουργία της διευκόλυνσης του εργαζόμενου για αναψυχή (αλλά και ανάπαυση) κατά την περίοδο των εορτών, αλλά και της τόνωσης της εμπορικής κατανάλωσης, προς όφελος της οικονομίας και του δημοσίου συμφέροντος. Οι στόχοι αυτοί ματαιώνονται από τη θεώρηση ότι τα επιδόματα εορτών απορροφώνται από τον αυξημένο μηνιαίο μισθό.

Άλλωστε, αναφορικά με το προβαλλόμενο επιχείρημα για τη νομοθετική ρύθμιση ως προς τους οικοδόμους, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει αποχρών λόγος διαφοροποίησης και διακριτικής μεταχείρισης των λοιπών εργαζόμενων από τους οικοδόμους. Αυτό δε ακόμα περισσότερο στο νομικό τοπίο που διαμορφώνεται μετά την κατάργηση της διάκρισης υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό με ανώτερες των νομίμων αποδοχές.