ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΟΣΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΑΛΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
October 8, 2020
ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
October 10, 2020
Share

Σύμφωνα με νομολογία του Αρείου Πάγου, δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να απαγορεύει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια της ασθένειας του εργαζομένου.

Παρότι όμως η ασθένεια του εργαζομένου, αυτή καθεαυτή, δεν δικαιολογεί την καταγγελία, είναι κρίσιμες οι δυσμενείς επιδράσεις στην εργασιακή σχέση και γενικότερα στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, που προκαλούνται από την απουσία του εργαζομένου λόγω ασθένειας ή τη μείωση της ικανότητάς του να παρέχει τη συμφωνημένη εργασία.

Έτσι, η ασθένεια του εργαζομένου, κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δικαιολογεί τη καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η οποία δεν μπορεί να αποκρουστεί με τον ισχυρισμό ότι γίνεται κατά κατάχρηση δικαιώματος του εργοδότη.

Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της ασθένειας του μισθωτού, είναι έγκυρη η απόλυσή του.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόλυσης του μισθωτού κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας.