ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ;

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ!
April 12, 2022
ΓΡΗΓΟΡΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ | ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
April 13, 2022
Share

O εργαζόμενος υποχεούται κατ’ αρχήν να εκτελέσει την εργασία που συμφωνήθηκε με τον εργοδότη στη σύμβαση και όχι άλλη εργασία.

Έτσι, αν του ανατεθεί εντελώς διαφορετική από τη συμφωνηθείσα εργασία, μπορεί να αρνηθεί, ή ακόμη και να θεωρήσει ότι επήλθε μονομερής βλαπτική μεταβολή κι έτσι να αποχωρήσει αξιώνοντας την αποζημίωση απόλυσης.

Τα πράγματα είναι διαφορετικά για τη λεγόμενη πρόσθετη εργασία. Όταν, δηλαδή, πρόκειται για εργασίες είτε συμπληρωματικές είτε προπαρασκευαστικές, αλλά πάντως συναφείς και δευτερεύουσες ως προς την κύρια εργασία, όπως κρίνεται κατά τα συναλλακτικά ήθη, τότε ο μισθωτός υποχρεούται κατ’ αρχήν να εκτελεί και τις εργασίες αυτές. Αυτό, βέβαια, τηρουμένων πάντα των κανόνων περί χρονικών ορίων της εργασίας. Ο εργαζόμενος δικαιούται, αντίθετα, να αρνηθεί την πρόσθετη εργασία, όταν τα επιμέρους καθήκοντα προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις, ή τον επιβαρύνουν ιδιαίτερα ή συνεπάγονται την ηθική μείωσή του. Πρέπει να επισημανθεί ότι για την πρόσθετη εργασία δεν οφείλεται ειδική αμοιβή, εκτός εάν συμφωνήθηκε διαφορετικά. Έτσι, έχει κριθεί από την νομολογία ότι δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή σε σερβιτόρα για βοηθητικές εργασίες τακτοποίησης των καθισμάτων του εστιατορίουκαι προετοιμασίας καφέ.

Η πρόσθετη εργασία δεν πρέπει να συγχέεται με την λεγόμενη «πρόσθετη χρονικά εργασία» που αφορά στη μερική απασχόληση και την εργασία πέραν του ωραρίου αυτής και έως το ωράριο του πλήρως απασχολούμενου.

Δικηγόρος Εργατολόγος