ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ COVID-19 | ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΜΠΟΡΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΟΥ;
April 14, 2022
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΑΕΔ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;
April 15, 2022
Share

Με το άρθρο 62 του ν. 4886/2022, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 2022, εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη το ειδικό δικαίωμα άδειας νόσησης από Covid-19, με τη ρητή πρόβλεψη ότι θα έπαυε να ισχύει από τις 15 Απριλίου κι έπειτα.

Καθώς η πανδημία κάθε άλλο παρά παρελθόν δεν αποτελεί, η ισχύς του δικαιώματος παρατάθηκε με την από 14-04-2022 υπ. αριθμ. 35432 (ΦΕΚ Β΄ 1820) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, σύμφωνα με την ίδια διάταξη.

Το νομικό πλαίσιο της άδειας, όπως συνδιαμορφώθηκε και από την υπ’ αρ. 6924/27-01-2022 (Β’291) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, περιλαμβάνει τα εξής βασικά σημεία:

  • Η ενεργοποίηση της άδειας απαιτεί μόνο θετικό διαγνωστικό έλεγχο ( rapid ή PCR Test) και όχι κάποια επιπλέον ιατρική γνωμάτευση.
  • Της άδειας προηγείται η τηλεργασία, εφόσον είναι εφικτή. Δηλαδή, αμέσως μετά τη νόσηση από Covid, διερευνάται αν είναι δυνατόν να τηλεργαστεί ο νοσήσας (συνήθως όταν είναι ήπια τα συμπτώματα). Εάν είναι δυνατόν, τότε περνά σε καθεστώς τηλεργασίας για 5 εργάσιμες ημέρες. Εάν δεν είναι , τότε ο εργαζόμενος λαμβάνει για 5 εργάσιμες ημέρες άδεια
  • Η άδεια αυτή είναι επιπρόσθετη όλων των άλλων αδειών που δικαιούται ο μισθωτός. Έτσι, αν άλλη άδεια έχει ήδη χορηγηθεί για αυτό το διάστημα, δεν προστίθεται και η ειδική άδεια νόσησης από Covid-19.
  • H άδεια αμείβεται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως και η αναρρωτική άδεια.
  • Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της άδειας σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν και είναι ισχυρά, όμως αυτή τη φορά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και δεν αρκεί η προσκόμιση ενός θετικού διαγνωστικού ελέγχου.

Δικηγόρος Εργατολόγος