Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;

ΑΠΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
April 17, 2022
ΤΕΘΗΚΑ ΣΕ ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;
April 18, 2022
ΑΠΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
April 17, 2022
ΤΕΘΗΚΑ ΣΕ ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;
April 18, 2022
Share

 Σύμφωνα με την ΑΚ662, αλλά και ειδικότερες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ο εργοδότης οφείλει να διαρρυθμίζει τα σχετικά με την εργασία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων.

Παρόλα αυτά, αυτό στην πράξη συχνά δεν τηρείται και δημιουργείται ισχυρός κίνδυνος για εμφάνιση εργατικών ατυχημάτων. Ο εργαζόμενος μπορεί να λάβει μια σειρά αμυντικών ενεργειών, όπως:

  1. Επίστηση της προσοχής του εργοδότη στην ύπαρξη των κινδύνων. Εάν ο εργοδότης δεν λάβει μέτρα, θεωρείται ότι έχει δόλο εάν προκύψει κάποιο ατύχημα, με αποτέλεσμα να ενέχεται σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος εργαζομένου, τόσο ως προς την οικονομική ζημία, όσο και ως προς την ηθική βλάβη.
  2. Καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας. Πρόκειται για το πιο σημαντικό «όπλο» που έχει ο εργαζόμενος στην περίπτωση αυτή, καθώς τα πρόστιμα της Επιθεώρησης σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλά. Επίσης, παρότι η αρχή έχει σαφώς υποχρέωση να ενεργήσει και επί καταγγελίας μεμονωμένου εργαζόμενου, μια ομαδική καταγγελία έχει εκ των πραγμάτων μεγαλύτερο βάρος.
  3. Επίσχεση εργασίας κατ’ άρθρο 325 ΑΚ. Με την άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης, ο εργαζόμενος δηλώνει ότι απέχει νόμιμα από την εργασία του, έως ότου ο εργοδότης αρχίσει να εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του (και) από τη σύμβαση εργασίας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί και εξωδίκως με απλή δήλωση του εργαζόμενου, η οποία όμως πρέπει να είναι σαφής και χωρίς αιρέσεις. Με την περιέλευση της δήλωσης στον εργοδότη, αυτός περιάγεται σε καθεστώς υπερημερίας οφειλέτη.
  4. Άρνηση εκτέλεσης της εργασίας κατ’ άρθρο 45 ν. 3850/2010. Ειδικώς για την περίπτωση που η παράλειψη του εργοδότη δημιουργεί άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία του εργαζόμενου, ο τελευταίος δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεσή της. Πρόκειται για εντελώς διακριτό και ανεξάρτητο δικαίωμα από την επίσχεση εργασίας. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, η αξίωση για καταβολή του μισθού παραμένει. Η διαφορά του δικαιώματος του άρθρου 45 ν. 3850/2010 είναι ότι δεν προϋποθέτει καν κάποια παραβίαση εργοδοτικού καθήκοντος, αλλά αρκείται στην ύπαρξη άμεσου και σοβαρού κινδύνου για την υγεία του εργαζομένου.
  5. Αποχώρηση και αξίωση αποζημίωσης απόλυσης. Εφόσον η παράλειψη του εργοδότη να τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας είναι αρκούντως σοβαρή και έχουν γίνει οχλήσεις από την πλευρά των εργαζόμενων χωρίς να βελτιώνεται η κατάσταση, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι έχει παρεισφρήσει μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, δυνάμει του άρθρου 7 ν.2112/1920, ο μισθωτός έχει μια σειρά δικαιωμάτων, με προεξάρχον το δικαίωμα να θεωρήσει τη σύμβαση καταγγελθείσα εκ μέρους του εργοδότη και έτσι να αποχωρήσει αξιώνοντας την νόμιμη αποζημίωση απόλυσης από τον εργοδότη.

Δικηγόρος Εργατολόγος