ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ?

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
September 11, 2018
Share

Σε περίπτωση που παραστεί έκτακτη,

μη προβλεπόμενη και πρόσκαιρη ανάγκη για απασχόληση των μερικώς απασχολούμενων εργαζομένων, αυτή είναι δυνατή υπό τις εξής  προϋποθέσεις:

1. οι εργαζόμενοι να συναινέσουν στην παροχή αυτής της πρόσθετης εργασίας (αν είναι σε θέση να το κάνουν και η άρνησή τους θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη)

2. η παροχή της πρόσθετης εργασίας να μην λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.

Η αμοιβή για την παραπάνω πρόσθετη απασχόληση είναι ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για όσες ώρες ο μισθωτός θα απασχοληθεί.