ΤΕΘΗΚΑ ΣΕ ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
April 17, 2022
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
April 19, 2022
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
April 17, 2022
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ
April 19, 2022
Share

Μια πειθαρχική κύρωση μειωμένης βαρύτητας σε σχέση με την οριστική παύση του δημοσίου υπαλλήλου από τα καθήκοντα είναι η θέση του σε αργομισθία.

Κατά τη διάρκεια της αργομισθίας, ο υπάλληλος δεν υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του. Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), ο υπάλληλος έχει δικαίωμα είσπραξης του 50% των αποδοχών του σε περίπτωση που τεθεί σε κατάσταση αργίας.

Όσον αφορά την καταβολή του υπόλοιπου των αποδοχών του ή μέρος αυτού, αυτή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του οποίου η απόφαση είναι δεσμευτική, είτε έχει θετικό είτε αρνητικό περιεχόμενο.

Σε περίπτωση που το Υ.Σ. αποφασίσει να μη δώσει ολόκληρο τον υπόλοιπο μισθό και εφόσον απαλλαγεί ο υπάλληλος από κάθε πειθαρχική ευθύνη, έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του μέρους των αποδοχών του που παρακρατήθηκε.

Αντιθέτως, αν του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση καθηκόντων, ο υπάλληλος δε δικαιούται τις αποδοχές αργίας του.

Δικηγόρος Εργατολόγος