ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

ΤΕΘΗΚΑ ΣΕ ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;
April 18, 2022
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ: ΜΕ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ
April 20, 2022
ΤΕΘΗΚΑ ΣΕ ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ;
April 18, 2022
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ: ΜΕ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ
April 20, 2022
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Ως γνωστόν, η πολιτεία έχει προαναγγείλει την αύξηση του κατώτατου μισθού για την 1η Μαϊου του 2022. Αυτό σημαίνει κατ’ αρχάς την άμεση, οριζόντια αύξηση του μισθού όλων όσων εργάζονται με τα ελάχιστα όρια αμοιβής. Έτσι, κάθε εργοδότης που δεν προσαρμόζει το μισθό ανάλογα, διαπράττει παράνομη μη καταβολή δεδουλευμένων, με συνέπειες σε αστικό, ποινικό και διοικητικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, η αύξηση του κατώτατου μισθού συνεπάγεται και μια σειρά άλλων αυξήσεων. Ειδικότερα, αυξάνονται 24 μισθολογικά επιδόματα:

 

1. Επίδομα ανεργίας

 

2. Επίσχεσης εργασίας

 

3. Μακροχρόνια ανέργων

 

4. Ειδικό εποχιακό

 

5. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης λόγω ανεργίας

 

6. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνο παραμονής στα μητρώα του ΟΑΕΔ

 

7. Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

 

8. Αφερεγγυότητας του εργοδότη

 

9. Διαθεσιμότητας

 

10. Παροχή προστασίας της Μητρότητας

 

11. Μαθητείας

 

12. Ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ

 

13. Πρακτική άσκηση φοιτητών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης

 

14. Ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων

 

15. Ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας φορτοεκφορτωτών

 

16. Επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών

 

17. Επιδότηση λόγω ανεργίας αδελφών νοσοκόμων

 

18. Επιδότηση λόγω ανεργίας δασεργατών

 

19. Επιδότηση λόγω ανεργίας ρητινοσυλλεκτών

 

20. Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

 

21. Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΟΑΕΕ

 

22. Βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων τ. ΕΤΑΑ

 

23. Άδειας συμμετοχής σε εξετάσεις για σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές που είναι εργαζόμενοι

 

24. Προγράμματα απασχόλησης

 

  • Λοιπές μισθολογικές συνέπειες:

 

Ωστόσο, οι συνέπειες της αύξησης του κατώτατου μισθού δε σταματούν ούτε εκεί. Μια σημαντική πτυχή του ζητήματος που δεν πρέπει να παροράται είναι οι συνέπειες για α) την προσαύξηση κυριακάτικης εργασίας (και εργασίας στις αργίες), β) την προσαύξηση νυχτερινής εργασίας και γ) την προσαύξηση για την εκτός έδρας απασχόληση.

Οι προσαυξήσεις αυτές στο ελληνικό δίκαιο υπολογίζονται επί του νομίμου και όχι επί του καταβαλλόμενου μισθού- σε αντίθεση π.χ. με την υπερωρία. Ο νόμιμος μισθός ταυτίζεται με τον κατώτατο μισθό σε περίπτωση που η σχέση εργασίας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής κάποιας συλλογικής σύμβασης, ενώ εάν εμπίπτει, νόμιμο ημερομίσθιο είναι αυτό της συλλογικής σύμβασης, εφόσον όμως αυτό υπερβαίνει τον νομοθετημένο ελάχιστο μισθό.

Έτσι, ο εργαζόμενος την Κυριακή ή επί αργίας, δικαιούται επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για νόμιμη ή παράνομη εργασία.. Συνεπώς, εάν π.χ. ο κατώτατος μισθός διαμορφωθεί στα 700 €, και άρα το ημερομίσθιο στα 33,6 €,  η αμοιβή για εργασία κατά πλήρες ωράριο την Κυριακή ή σε αργία θα ανέλθει στα 58,8 € (προσαύξηση 25,2 €).

Αντίστοιχα, η νυχτερινή εργασία θα αμείβεται με το ημερομίσθιο και την προσαύξηση 25% επί του νομίμου μισθού, όπως ο τελευταίος θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση, ενώ η αμοιβή για την εκτός έδρας απασχόληση θα ανέλθει στο κανονικό ημερομίσθιο +  1 νόμιμο ημερομίσθιο για κάθε ημέρα εκτός έδρας απασχόλησης.

Πέραν τούτου, πρέπει να τονιστεί ότι παρότι έχει ορθώς καταργηθεί η διάκριση υπαλλήλων-εργατοτεχνιτών, το ημερομίσθιο εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το ύψος του. Παραδείγματος χάριν, οι αποδοχές της άδειας αναψυχής του α.ν. 539/1945 ισούνται με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα αδείας. Για άδεια, δηλαδή των 20 εργάσιμων ημερών οφείλονται αποδοχές ύψους 20 ημερομισθίων. Έτσι, με βάση το παραπάνω υποθετικό σενάριο ενός κατώτατου μισθού των 700 €, οι αποδοχές για άδεια 20 ημερών θα ανέρχονταν σε (33,6 Χ 20) 672 €, χωρίς συνυπολογισμό του επιδόματος άδειας αναψυχής.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν από 01-05-2022 και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το μόνο που μένει να γνωστοποιηθεί είναι το ακριβές ποσό της αύξησης.