ΕΙΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΥ;

ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
March 28, 2019
ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚ.
April 3, 2019
Share

Η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται κατά το χρονικό διάστημα

της εποχιακής λειτουργίας μιας επιχείρησης, έχει διάρκεια όση η περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης και επομένως λύεται με την πάροδο της χρονικής αυτής περιόδου.

Παρέχεται όμως το δικαίωμα στους μισθωτούς να ζητήσουν, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και τηρηθούν ορισμένες διατυπώσεις, την επαναπρόσληψη τους κατά τη νέα περίοδο εργασίας. Τυχόν  καταγγελία από τον εργοδότη οδηγεί αφενός στη λύση της εργασιακής σχέσης, όταν γίνεται κατά την περίοδο εργασίας, και αφετέρου στην κατάλυση του δικαιώματος επαναπρόσληψης, όταν γίνεται κατά τη νεκρά περίοδο. Η κρατούσα άποψη δέχεται, ότι ο εργοδότης που αρνείται την επαναπρόσληψη του υπαλλήλου, υποχρεούται να τον αποζημιώσει, όχι όμως και να του καταβάλλει μισθούς υπερημερίας.