ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;
September 7, 2020
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
September 9, 2020
Share

Όπως ορίζει το άρθρο 35 του νόμου 1481/1984

«Οι αποφοιτούντες από τις σχολές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομία επί ορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς δικαίωμα παραίτησης».

Επομένως, παραίτηση αστυνομικού προσωπικού χωρίς να έχει συμπληρωθεί ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Σώμα δεν γίνεται αποδεκτή.

Ωστόσο, προβλέπεται η δυνατότητα να ζητηθεί έξοδος από την υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, αν η παραμονή του αστυνομικού υπαλλήλου στην υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του, εφόσον έχουν διανυθεί τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας.