ΠΩΣ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;
July 28, 2020
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ;
July 28, 2020
Share

Στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4342/2015, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών στην εργασία, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά. 

Πρόκειται για μία μορφή γονικής άδειας με αποδοχές, η οποία χορηγείται πλέον εναλλακτικά μεν, αλλά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, στους εργαζόμενους γονείς και των δύο φύλων.