ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ; ΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΣΘΟ;

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
May 8, 2022
ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
May 11, 2022
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
May 8, 2022
ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
May 11, 2022
Share

Η συμπλήρωση του εισοδήματος μέσω φιλοδωρημάτων αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στον κλάδο της εστίασης και το επάγγελμα του σερβιτόρου, στο επάγγελμα του ταξιθέτη, του προσωπικού ξενοδοχείων κτλ.

Ως γνωστόν, σε άλλες χώρες, όπως στις Η.Π.Α. το φιλοδώρημα είναι συχνά υποχρεωτικό και υπολογίζεται σε ορισμένο προκαθορισμένο ποσοστό επί του λογαριασμού του πελάτη.

Το φιλοδώρημα αποτελεί sui generis παροχή, προεχόντως επειδή καταβάλλεται από τρίτους (πελάτες) και όχι από τον εργοδότη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε μπορεί να θεωρηθεί μισθολογική παροχή. Το γεγονός ότι η λήψη φιλοδωρήματος καθιερώνεται με συμφωνία ή με σταθερή και ομοιόμορφη πρακτική, αποτελεί έναν παράγοντα που λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό του μισθού στις συνεννοήσεις εργαζόμενου – εργοδότη, γεγονός που συνηγορεί υπέρ του μισθολογικού χαρακτήρα του. Εν γένει, βασικές προϋποθέσεις κατάφασης μισθολογικού χαρακτήρα στο φιλοδώρημα αποτελούν ο τακτικός χαρακτήρας της λήψης του και η γνώση και «ανοχή» του εργοδότη.

Εφόσον γίνει δεκτό ότι τα έσοδα του φιλοδωρήματος αποτελούν μισθό, αυτό επιφέρει μια σειρά εννόμων συνεπειών. Έτσι, τα χρήματα αυτά δεν θα υπόκεινται σε κατάσχεση ή συμψηφισμό, ενώ θα υπολογίζονται για την αμοιβή π.χ. της υπερεργασίας, η οποία διαμορφώνεται επί τη βάσει του καταβαλλόμενου  και όχι του νομίμου μισθού. (βλ. αναλυτικότερα για τις συνέπειες του μισθολογικού χαρακτήρα παροχής:

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ