ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ; ΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΣΘΟ;
May 10, 2022
ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ;
May 11, 2022
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ; ΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΣΘΟ;
May 10, 2022
ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ;
May 11, 2022
Share

Η προσήκουσα καταβολή και εκπλήρωση της μισθολογικής υποχρέωσης του εργοδότη απέναντι στον εργαζόμενο προϋποθέτει και μια ορισμένη λογιστική αποτύπωση της συναλλαγής.

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο οι αντιδικίες ανάμεσα στα μέρη της εργασιακής σχέσης να έχουν ως κεντρικό σημείο αναφοράς την εξοφλητική απόδειξη.

Τα βασικά σημεία του νομικού πλαισίου που είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς είναι τα εξής:

  • Η συχνά συμπεριλαμβανόμενη στην απόδειξη δήλωση του μισθωτού ότι δεν έχει καμία άλλη απαίτηση από τον εργοδότη δεν έχει νομική σημασία, αφού δεν επιτρέπεται παραίτηση από μισθολογικά δικαιώματα. Ενδεχομένως θα μπορούσε να στηρίξει τη θεμελίωση αποδυνάμωσης δικαιώματος σε περίπτωση μη επιδίωξης μισθολογικών αξιώσεων για ικανό χρονικό διάστημα, όμως αυτό έχει και άλλες προϋποθέσεις και δεν είναι αρκεί μια υπογραφή του μισθωτού (Εφ.Αθ. 6363/2007).
  • Αντίστοιχα, η δήλωση ότι με την συναλλαγή αυτή επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων του μισθωτού δεν έχει νομική σημασία και δε στερεί τον εργαζόμενο από τυχόν δικαιώματά του (Α.Π. 1207/1988).
  • Η χορήγηση εκκαθαριστικού σημειώματος κατά την εξόφληση των αποδοχών του εργαζόμενου αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη κατ’ άρθρο 18 ν. 1082/1980.
  • Η εξοφλητική απόδειξη πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναλυτική (Α.Π. 762/1987), δηλαδή να περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους κονδύλια της μισθολογικής καταβολής. Το αναλυτικό της απόδειξης είναι στοιχείο του «προσήκοντος» της καταβολής και έτσι αποτελεί προϋπόθεση της αποδεικτικής αξίας της απόδειξης.
  • Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει αναλυτικό εκκαθαριστικό σημείωμα στο μισθωτό, εφόσον του ζητηθεί. Εάν δεν το κάνει, εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του και ο εργαζόμενος μπορεί να ασκήσει επίσχεση, να θεωρήσει ότι επήλθε μονομερής βλαπτική μεταβολή, να υποβάλλει καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας ή να θεωρήσει το γεγονός αυτό σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
  • Σε κάθε περίπτωση, ο εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει την απόδειξη ως πλαστή ή εικονική (Α.Π. 1322/2010).

Δικηγόρος Εργατολόγος