ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΗΜΕΡΑ
May 22, 2022
ΠΟΤΕ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ – ΤΑ ΑΛΛΑΧΟΥ ΚΕΡΔΗΘΕΝΤΑ
May 23, 2022
ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΗΜΕΡΑ
May 22, 2022
ΠΟΤΕ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ – ΤΑ ΑΛΛΑΧΟΥ ΚΕΡΔΗΘΕΝΤΑ
May 23, 2022
Share

Πολλοί εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν (κατάλληλους) υποψηφίους για κενές θέσεις εργασίας. Σε περιόδους σκληρής διαμάχης για ταλέντα, η αγορά εργασίας και οι άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Παρ’ όλα αυτά, η πλειονότητα των Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού δεν αναδεικνύει επαρκώς τα δυνατά σημεία της εταιρίας τους ή της εκάστοτε συγκεκριμένης θέσης εργασίας.

Σε ελάχιστες αγγελίες προσφορά για μόνιμη απασχόληση

Σύμφωνα με έρευνα του ομίλου index Group σε 1.800 εταιρίες, σχεδόν το 1/3 των ερωτηθέντων δεν λαμβάνει αξιόλογες αιτήσεις. Η έρευνα δείχνει επίσης, κατόπιν εξέτασης περισσότερων από 4.000.0000 αγγελιών εργασίας, ότι μόνο σε 40% των αγγελιών υπάρχει ρητή αναφορά σε μόνιμη απασχόληση. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνών για την Απασχόληση, σχεδόν τα 2/3 των νέων συμβάσεων εργασίας που συνήφθησαν πέρυσι ήταν αορίστου χρόνου.

Σχεδόν οι μισές από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν έλαβαν καμία αίτηση, πολύ λίγες αιτήσεις ή μόνο εντελώς ακατάλληλες αιτήσεις και, ως εκ τούτου, δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις θέσεις που ήθελαν.

Επισημάνετε τα πλεονεκτήματα όσο το δυνατόν νωρίτερα

Λόγω της έλλειψης εργατικού δυναμικού και του συνακόλουθου μεγάλου αριθμού κενών θέσεων εργασίας, οι εταιρείες θα πρέπει να φροντίσουν να τονίσουν όλα τα οφέλη της εκάστοτε θέσης στην αγγελία πρόσληψης. Επιπλέον, η πρόσληψη με συμβάσεις αορίστου χρόνου ενισχύει σημαντικά την ελκυστικότητα ενός εργοδότη.

Πηγή: arbeit-und-arbeitsrecht.de