ΑΠΟΥΣΙΑΖΩ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 3 ΜΗΝΕΣ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΑΖΗΜΙΑ;

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΣΕ 354 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟ;
September 11, 2018
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΣΕ 354 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟ;
September 11, 2018
Share

Η περίπτωση της απουσίας εργαζόμενου λόγω ασθενείας του

για χρονικό διάστημα 3-4 μηνών δε δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να τον απολύσει χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, θεωρώντας ότι ο εργαζόμενος απεχώρησε οικειοθελώς. Βεβαίως ο εργοδότης, αν αυτό δεν κριθεί καταχρηστικό, έχει δικαίωμα να καταγγείλει νομίμως τη σύμβαση εργασίας, ακόμη και στην περίπτωση άδειας ασθενείας του εργαζόμενου, με την καταβολή όμως της νόμιμης αποζημίωσης.