ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΠΟΛΥΣΗ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
May 30, 2022
ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ»: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
May 31, 2022
Share

Κανονικά, ο εργοδότης έχει δύο βασικές κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις απέναντι στον εργαζόμενο.

Πρώτον, οφείλει να καταβάλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. την εισφορά που αναλογεί σε αυτόν (εργοδοτική εισφορά), η οποία ανέρχεται στο 13,33 % των αποδοχών του μισθωτού. Δεύτερον, οφείλει να παρακρατήσει την εισφορά που αναλογεί στον εργαζόμενο (εργατική εισφορά), η οποία ανέρχεται στο 6,67 % των αποδοχών του μισθωτού, και να την αποδώσει στον Ε.Φ.Κ.Α..

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παρακράτηση και καταβολή της εργατικής εισφοράς, κατά τα άρθρα 5 και 6 α.ν. 1846/1951, μετά την παρέλευση διμήνου από την ημέρα καταβολής του μισθού, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να καλύψει και την εισφορά αυτή από τη δική του περιουσία. Ωστόσο, στη συνέχεια ο εργοδότης δικαιούται να αναζητήσει το καταβληθέν ποσό από τον εργαζόμενο, όπως έχει κρίνει η νομολογία (Α.Π. 383/2012).

Δικηγόρος Εργατολόγος