ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
June 14, 2022
Η GOOGLE ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ
June 15, 2022
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ. ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
June 14, 2022
Η GOOGLE ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ
June 15, 2022
Share

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι κατά κανόνα απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αισθάνονται έντονη αβεβαιότητα για το αν θα εργάζονται στον ίδιο εργοδότη την επόμενη χρονιά.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, δηλαδή έως 9 μήνες τον χρόνο, έχουν υποχρέωση να επαναπροσλάβουν το ίδιο προσωπικό που απασχολούσαν κατά την προηγούμενη περίοδο εργασίας. Σύμφωνα με τον Ν. 1346/1983 και συγκεκριμένα το άρθρο 8, η επαναπρόσληψη γίνεται σταδιακά, σε τρεις φάσεις. Σε πρώτη φάση, με την συμπλήρωση 20% της πληρότητας, θα πρέπει να επαναπροσλαμβάνεται το 1/3 τουλάχιστον των εργαζομένων, σε δεύτερη φάση, με την συμπλήρωση 50% της πληρότητας, θα πρέπει να επαναπροσλαμβάνεται τα 2/3 τουλάχιστον των εργαζομένων και τέλος, με την συμπλήρωση 80% της πληρότητας, θα πρέπει να επαναπροσλαμβάνεται το σύνολο των εργαζομένων.

Για την απόκτηση του δικαιώματος επαναπρόσληψης εκ μέρους του μισθωτού απαιτείται να υποβάλει στον εργοδότη του, έως το τέλος του Ιανουαρίου, έγγραφη ειδοποίηση μέσω της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης και σε έντυπη δήλωση ότι επιθυμεί να εργαστεί κατά την προσεχή περίοδο και να την αποστείλει στον εργοδότη μέχρι 30 Ιανουαρίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ ή με κατάθεση συστημένου στο ταχυδρομείο. Τότε, η επιχείρηση θα υποχρεούται να τον απασχολήσει από τις 10 Ιουνίου (εκτός αν πρόκειται για την περιοχή της Κρήτης, της Ρόδου και της Κέρκυρας όπου η απασχόληση αρχίζει στις 25 Ιουνίου, ενώ για τις λουτροπόλεις από 15 Ιουνίου).

Η κρατούσα άποψη στην νομολογία[1] θεωρεί την απασχόληση σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ιδιόρρυθμη σύμβαση ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια θα ταυτίζεται με την περίοδο λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Ωστόσο, με την παροχή του ανωτέρου δικαιώματος στους μισθωτούς είναι δυνατόν να ζητηθεί η επαναπρόσληψή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με μόνη την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, καταρτίζεται νέα σύμβαση εργασίας για την προσεχή περίοδο. Συνεπώς, ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπασχολήσει τον εργαζόμενο κατά την νέα περίοδο, διαφορετικά θα περιέλθει σε υπερημερία αποδοχής εργασίας και θα οφείλει μισθούς υπερημερίας.

[1] Α.Π.671/2009

Δικηγόρος Εργατολόγος