ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
June 16, 2022
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
June 18, 2022
Share

Οδηγίες του Υπουργείου για την προστασία των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες.

της Δάφνης Γιακουμάκη*

Κατά την θερινή περίοδο, οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες εντός και εκτός της εργασίας τους, γεγονός που συντελεί σε σημαντική καταπόνησή τους και δύναται να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ήδη η θερμοκρασία κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και προς τούτο, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε στις 15-06-2022 την υπ’ αριθμόν 56163 εγκύκλιο με τίτλο: «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων». Η κατεύθυνση που ακολουθείται είναι να διενεργούνται από τις κατά τόπους υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ προληπτικοί έλεγχοι για την εφαρμογή των μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό των βλαπτικών επιπτώσεων των υψηλών θερμοκρασιών στους εργαζομένους. Προτεραιότητα θα δίνεται σε υπαίθριες εργασίες (όπως σε οικοδομές, σε τεχνικά έργα κλπ.), σε εργασίες σε στεγασμένους χώρους, όπου λόγω της φύσης τους, ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον θερμική καταπόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας (όπως σε μαγειρεία, μεταλλουργίες, χυτήρια κλπ.), καθώς και σε χειρωνακτικές εργασίες.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνονται για τις επικίνδυνες συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και ιδίως εκείνων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Η ένταξη ενός ατόμου σε ομάδα υψηλού κινδύνου θα γίνεται είτε από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης εφόσον προβλέπεται, είτε από βεβαίωση που θα προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Στους παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση ασθενειών σχετικών με την θερμότητα λόγω έκθεσης στον εργασιακό χώρο συγκαταλέγονται η έλλειψη εγκλιματισμού στις αυξημένες θερμοκρασίες, το μέτριο ή χαμηλό επίπεδο φυσικής κατάστασης, η αφυδάτωση, η ηλικία άνω των 60 ετών, ο υψηλός δείκτης μάζας σώματος (παχυσαρκία), συγκεκριμένα υποκείμενα νοσήματα και η λήψη ορισμένων ουσιών και φαρμάκων.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει πληθώρα τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

 • Κατασκευή σκιάστρων στις δυτικές και νότιες πλευρές των κτιρίων,
 • Τοποθέτηση στις δυτικές και νότιες πλευρές αδιαφανών ή ανακλαστικών τζαμιών,
 • Μόνωση των θερμών επιφανειών που βρίσκονται μέσα στους χώρους εργασίας (σωλήνες ζεστού νερού – λέβητες, δεξαμενές κλπ.),
 • Επαρκής φυσικός αερισμός ή εγκατάσταση τεχνητού αερισμού κατόπιν σχετικής μελέτης,
 • Εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων, κατόπιν σχετικής μελέτης, όπου είναι εφικτό,
 • Οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας,
 • Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών,
 • Μείωση της απασχόλησης ή παύση των εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους, θερμικά χώρους, όπως τα μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες κλπ. μεταξύ των ωρών 12.00 – 16.00.

Ειδικά για τις υπαίθριες εργασίες η νέα εγκύκλιος προβλέπει:

 • Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους προστασίας, καθώς και προστατευτικών μέσων δέρματος,
 • Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα ,
 • Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10 – 15 °C),
 • Μείωση της απασχόλησης ή παύση των εργασιών μεταξύ των ωρών 12.00 – 16.00.

Φυσικά προβλέπεται και η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία όπως η χρήση καλυμμάτων κεφαλής και αντηλιακών κρεμών, ενώ για τους εργαζόμενους σε δυσμενείς συνθήκες εργασίας προβλέπεται ούτως ή άλλως η διάθεση μέσων ατομικής προστασίας, όπως σκούρα γυαλιά προστασίας των οφθαλμών σε κλιβάνους βιομηχανικών τροφίμων, ασπίδες προστασίας του προσώπου, ολόσωμες θερμομονωτικές στολές κλπ. Τα παραπάνω οφείλει να τα διαθέτει στους εργαζομένους ο εργοδότης, αφού λάβει υπόψιν του την γνώμη του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας. Οι ανωτέρω ενέργειες εκ μέρους του εργοδότη θα συμβάλλουν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων και να περιοριστεί, στο μέτρου του δυνατού, η καταπόνησή τους κατά την θερινή περίοδο.

* Η Δάφνη Γιακουμάκη είναι ασκούμενη δικηγόρος