ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ;
June 20, 2022
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ
June 22, 2022
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ;
June 20, 2022
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ
June 22, 2022
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου, Μαριάννας Κατσιάδα*.

Σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε αποσπασμένους δημόσιους υπαλλήλους, ανακύπτει το ζήτημα  εάν την αρμοδιότητα για τη χορήγηση της επίμαχης άδειας έχει το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής τους θέσης ή το υπηρεσιακό συμβούλιο της θέσης απόσπασης.

Αρχικά, η εν λόγω άδεια χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.3528/2007 ( ΦΕΚ 26 τ. Α΄) που προβλέπει ότι « Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του….».

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα της άδειας  ο υπάλληλος προσφέρει τις υπηρεσίες του στη θέση απόσπασης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για να κρίνει εάν το έργο συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της θέσης απόσπασης. Επομένως, ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος θα υποβάλλει σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου στην υπηρεσία απόσπασης, στην οποία υπηρετεί και εκτελεί τα καθήκοντά του και όχι στην υπηρεσία της οργανικής του θέσης.


*Η Μαριάννα Κατσιάδα είναι Δικηγόρος, με εξειδίκευση σε θέματα διοικητικού, ιδίως δημοσιοϋπαλληλικού και πειθαρχικού δικαίου, με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης, καθώς και συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες.