ΦΩΤΙΑ: ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΗΜΕΡΗ ΑΔΕΙΑ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΑΝ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ: ΠΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ
July 20, 2022
EUROSTAT: Ο ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
July 20, 2022
Share

Οι δασικές φωτιές, ιδίως όσες προκαλούν καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές, προκαλούν μεγάλη αναστάτωση στις ζωές των πολιτών.

Στη μεγάλη φωτιά της Πεντέλης ήδη καταγράφηκαν περιπτώσεις σπιτιών αλλά και οχημάτων που απανθρακώθηκαν. Κάποια εξ αυτών ανήκουν σε ανθρώπους που εργάζονται. Τι ισχύει γι’ αυτές τις περιπτώσεις;

«Ο νόμος έχει πρόβλεψη γι’ αυτές τις συνθήκες. Οι εργαζόμενοι, και φυσικά αναφερόμαστε στον ιδιωτικό τομέα, των οποίων τα σπίτια κάηκαν δικαιούνται μια άδεια ανωτέρας βίας. Η άδεια αυτή είναι μετ’ αποδοχών και μπορεί να είναι έως και δυο ημερών» εξηγεί στο iefimerida.gr ο Γιάννης Καρούζος, δικηγόρος εργατολόγος.

Τι συμβαίνει όταν καίγεται μια επιχείρηση

Σαφές είναι το πλαίσιο του Αστικού Κώδικα και για τις επιχειρήσεις που παραδίδονται στις φλόγες. «Σύμφωνα με το άρθρο 656 ΑΚ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθού, όταν τα περιστατικά που καθιστούν αδύνατη την αποδοχή της εργασίας συνιστούν ανώτερη βία. Κατά την κρατούσα άποψη, ανωτέρα βία συντρέχει όταν η αποδοχή της εργασίας εμποδίζεται από τυχηρά γεγονότα, τα οποία είναι απρόβλεπτα και δεν είναι δυνατόν να αποτραπούν, ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης» τονίζει ο κ. Καρούζος.

Σύμφωνα με τον έμπειρο δικηγόρο, «έχει γίνει δεκτό από δικαστικές αποφάσεις της χώρας μας, ότι συνιστά ανώτερη βία, μεταξύ άλλων, η ολική ή μερική καταστροφή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης από εκτεταμένη πυρκαγιά που προκάλεσε είτε προσωρινή είτε οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης. Κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του παραπάνω άρθρου, συμπεραίνεται ότι η ανώτερη βία λειτουργεί ως λόγος απαλλαγής του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής μισθού».

Φωτιά σε επιχείρηση: Δεν λύονται αυτόματα οι συμβάσεις εργασίας

Για τις συμβάσεις εργασίας και το αν αυτές μπορούν να λυθούν μετά από καταστροφή από πυρκαγιά -δηλαδή να γίνουν απολύσεις εργαζομένων- υπάρχουν ορισμένα βασικά σημεία που λαμβάνονται υπ’ όψιν από τη Δικαιοσύνη.

«Στην περίπτωση που η επιχείρηση επλήγη από πυρκαγιά, με αποτέλεσμα την οριστική ή προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της, ο εργαζόμενος δεν οφείλει την παροχή των υπηρεσιών του και από την άλλη πλευρά ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή μισθού. Πρέπει δε να τονισθεί ότι στην παραπάνω περίπτωση, η ολική ή προσωρινή καταστροφή της επιχείρησης, δεν οδηγεί αυτομάτως και στη λύση των συμβάσεων εργασίας» σημειώνει ο Γιάννης Καρούζος. Αντιθέτως, προσθέτει, «οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές, πλην όμως, για το χρονικό διάστημα που ο εργοδότης δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες των εργαζομένων λόγω της καταστροφής των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, δεν οφείλει να καταβάλλει το συμφωνημένο μισθό».

Πότε όμως η καταστροφή από φωτιά λαμβάνεται υπόψη ως ανωτέρα βία και δίνει τη δυνατότητα απολύσεων; «Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 2112/1920, η ανωτέρα βία, λειτουργεί και ως λόγος έκτακτης καταγγελίας μόνο εφόσον, η επέλευση της, επιφέρει την οριστική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης ως ενιαίας μονάδας. Η διακοπή δεν αρκεί να είναι οριστική, πρέπει να είναι και ολική» απαντά ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος.

Πότε δίνεται και πότε όχι αποζημίωση

Στην παραπάνω περίπτωση, δηλαδή στην οριστική και ολική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, σύμφωνα με τον κ. Καρούζο, «ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τις συμβάσεις εργασίας, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης».

Ο εργαζόμενος, όμως, μπορεί να τελικά να λάβει αποζημίωση, αρκεί να η επιχείρηση να είναι ασφαλισμένη. «Κατ’ εξαίρεση, μόνο εφόσον η επιχείρηση είναι ασφαλισμένη ειδικά για τον συγκεκριμένο ασφαλιστικό κίνδυνο, δηλαδή την καταστροφή της από πυρκαγιά, τότε οφείλεται στον εργαζόμενο η καταβολή των 2/3 του ύψους της αποζημίωσης απόλυσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του για αυτό τον λόγο» λέει καταλήγοντας ο κ. Καρούζος.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ: Κώστας Καντούνης


Με αφορμή τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη και σχετικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επισημαίνει την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η παροχή μέσων ατομικής προστασίας όπου χρειάζεται, η μέριμνα ιδίως για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, η απαγόρευση χρήσης ανυψωτικών μηχανημάτων σε καιρικές συνθήκες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά τους.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, όταν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά και κάποιος εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, λόγω ανωτέρας βίας, του οφείλεται ο μισθός της ημέρας εκείνης.

Οι όποιες καταγγελίες γίνουν στην Επιθεώρηση Εργασίας για την παραβίαση των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων θα εξετάζονται αμέσως, τονίζει στην ανακοίνωσή του το υπ. Εργασίας.

Αδεια ανωτέρας βίας

Επίσης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους με αποδοχές, έως δύο φορές τον χρόνο από μία εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4808/2021

Αποδοχές και δικαιώματα εργαζόμενου

Σύμφωνα με τον δικηγόρο-εργατολόγο Γιάννη Καρούζο, ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός τυχερό και απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμη και με την επίδειξη άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Τέτοια περιστατικά έχουν κριθεί ότι είναι ο σεισμός, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ. Η ανωτέρα βία, αναφέρεται σε ένα περιορισμένο σύνολο ακραίων συμβάντων. Αυτά περιλαμβάνουν τις φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, σεισμοί, τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων κλπ), αλλά μπορεί να καλύπτουν και άλλες ιδιαιτέρως αναπόδραστες (ανθρωπογενείς) καταστάσεις. Ως εκ τούτου, η ανωτέρα βία αφορά μια εξωτερική δύναμη που εμποδίζει το πρόσωπο να εκπληρώσει υποχρέωσή του και δεν του αφήνει κανέναν εναλλακτικό τρόπο δράσης.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, διακοπή των συγκοινωνιών και επικινδυνότητα όλων των δρόμων, και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας, αποτελεί τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.

Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του.

Επίσης το δικαίωμα αυτό διατηρείται και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης». Ως εκ τούτου, ο εργαζόμενος που δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα της κακοκαιρίας λόγω της εκτίμησής του, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής.

Για να απαλλαγεί ο εργοδότης από αυτή την υποχρέωση είναι η επιχείρηση να είναι αδύνατον να λειτουργήσει κατά αντικειμενική κρίση.

Δέον να σημειωθεί ότι την ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε να εργαστεί λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων, ο εργοδότης δεν μπορεί να δηλώσει αυθαίρετα την εν λόγω ημέρα ως κανονική άδεια.

ΠΗΓΗ: imersia.gr


Διαβάστε τα παρακάτω σχετικά άρθρα:

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ;