Η αμοιβή και το φιλοδώρημα στην τουριστική περίοδο