Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Η ανάκαμψη της απασχόλησης των νέων εξακολουθεί να καθυστερεί

Μπορώ να εργαστώ αλλού κατά τη διάρκεια της άδειας μου;
August 10, 2022
Η έμφυλη βία στην εργασία: απίστευτα συμβάντα στους χώρους δουλειάς
August 12, 2022
Μπορώ να εργαστώ αλλού κατά τη διάρκεια της άδειας μου;
August 10, 2022
Η έμφυλη βία στην εργασία: απίστευτα συμβάντα στους χώρους δουλειάς
August 12, 2022
Share

Νέα έκθεση ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Νεολαίας δείχνει μεγάλες περιφερειακές διαφορές στις προοπτικές των νέων στην αγορά εργασίας.

Η ανάκαμψη της απασχόλησης των νέων εξακολουθεί να καθυστερεί, σύμφωνα με νέα έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), η οποία επιβεβαιώνει ότι η πανδημία COVID-19 έχει πλήξει τους νέους περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα.

Η έκθεση “Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people” διαπιστώνει ότι η πανδημία έχει επιδεινώσει τις πολυάριθμες προκλήσεις της αγοράς εργασίας που αντιμετωπίζουν οι νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών, οι οποίοι έχουν βιώσει πολύ μεγαλύτερη ποσοστιαία απώλεια απασχόλησης από ό,τι οι ενήλικες από τις αρχές του 2020. Ο συνολικός παγκόσμιος αριθμός των άνεργων νέων εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 73 εκατομμύρια το 2022, μια μικρή βελτίωση σε σχέση με το 2021 (75 εκατομμύρια), αλλά εξακολουθεί να είναι έξι εκατομμύρια πάνω από το προ της πανδημίας επίπεδο του 2019, αναφέρει η έκθεση.

Το ποσοστό των νέων που δεν βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET) το 2020 – το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει διαθέσιμη παγκόσμια εκτίμηση – αυξήθηκε στο 23,3%, δηλαδή κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο έτος και επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Αυτή η ομάδα νέων κινδυνεύει ιδιαίτερα να δει τις ευκαιρίες και τις προοπτικές της στην αγορά εργασίας να επιδεινώνονται και μακροπρόθεσμα, καθώς οι δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν τους «στιγματίζουν» για μεγάλο διάστημα.

Οι νεαρές γυναίκες βρίσκονται σε χειρότερη θέση από τους νεαρούς άνδρες, παρουσιάζοντας πολύ χαμηλότερη αναλογία απασχόλησης προς πληθυσμό (EPR). Το 2022, το 27,4% των νέων γυναικών παγκοσμίως αναμένεται να είναι απασχολούμενες, σε σύγκριση με το 40,3% των νέων ανδρών. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι άνδρες έχουν σχεδόν 1,5 φορά περισσότερες πιθανότητες να απασχοληθούν σε σχέση με τις νέες γυναίκες. Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, το οποίο έχει δείξει ελάχιστα σημάδια μείωσης τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είναι μεγαλύτερο στις χώρες με χαμηλό-μεσαίο εισόδημα, με 17,3 ποσοστιαίες μονάδες, και μικρότερο στις χώρες με υψηλό εισόδημα, με 2,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Περιφερειακές διαφορές:

Η ανάκαμψη της ανεργίας των νέων αναμένεται να αποκλίνει μεταξύ των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αφενός, και των χωρών υψηλού εισοδήματος, αφετέρου. Οι χώρες υψηλού εισοδήματος είναι οι μόνες που αναμένεται να επιτύχουν ποσοστά ανεργίας των νέων κοντά σε εκείνα του 2019 έως το τέλος του 2022, ενώ στις άλλες ομάδες εισοδήματος των χωρών, τα ποσοστά προβλέπεται να παραμείνουν περισσότερο από 1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από τις προ κρίσης τιμές τους, σύμφωνα με την έκθεση.

Στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (ECA) το ποσοστό ανεργίας των νέων αναμένεται να είναι κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο το 2022 – 16,4% έναντι 14,9%, αντίστοιχα. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση της ανεργίας των νέων – τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες – αλλά οι πραγματικοί και δυνητικοί κλυδωνισμοί του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού αναμένεται να φθάσει το 14,9% το 2022, το ίδιο με τον παγκόσμιο μέσο όρο, αν και υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των υποπεριφερειών και των χωρών.

Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής το ποσοστό ανεργίας των νέων εξακολουθεί να είναι ανησυχητικό και προβλέπεται να ανέλθει στο 20,5% το 2022. Ιστορικά, τα ποσοστά ανεργίας των νέων γυναικών ήταν υψηλότερα από τα ποσοστά ανεργίας των νέων ανδρών, αλλά η κρίση επιδείνωσε αυτή την τάση. Η εικόνα είναι ριζικά διαφορετική στη Βόρεια Αμερική, όπου τα ποσοστά ανεργίας των νέων προβλέπεται να είναι κάτω από τα επίπεδα του παγκόσμιου μέσου όρου, στο 8,3%.

Στην Αφρική, ένα ποσοστό ανεργίας των νέων της τάξης του 12,7% κρύβει το γεγονός ότι πολλοί νέοι έχουν επιλέξει να αποσυρθούν εντελώς από την αγορά εργασίας. Πάνω από ένας στους πέντε νέους στην Αφρική δεν βρίσκονταν σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση (NEET) το 2020, και η τάση επιδεινώνεται.

Τα αραβικά κράτη έχουν το υψηλότερο και το ταχύτερα αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας των νέων παγκοσμίως, το οποίο προβλέπεται να ανέλθει στο 24,8% το 2022. Η κατάσταση είναι χειρότερη για τις νεαρές γυναίκες στην περιοχή, με 42,5% ανεργία το 2022, ποσοστό που είναι σχεδόν τριπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο για τις νεαρές γυναίκες (14,5%).

Ευκαιρίες στην πράσινη, ψηφιακή οικονομία και την «οικονομία της φροντίδας»:

Οι νεαρές γυναίκες και οι νέοι άνδρες είναι σε θέση να επωφεληθούν από την επέκταση της πράσινης και της γαλάζιας (ωκεάνιοι πόροι και η βιώσιμη χρήση τους) οικονομίας. Σύμφωνα με την έκθεση, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν επιπλέον 8,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για νέους μέχρι το 2030 μέσω της εφαρμογής μέτρων πράσινης και γαλάζιας πολιτικής.

Οι στοχευμένες επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσαν επίσης να απορροφήσουν μεγάλο αριθμό νέων εργαζομένων. Η έκθεση εκτιμά ότι η επίτευξη καθολικής ευρυζωνικής κάλυψης έως το 2030 θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθαρή αύξηση της απασχόλησης κατά 24 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 6,4 εκατομμύρια θα καταλαμβάνονταν από νέους.

Οι επενδύσεις στους τομείς της φροντίδας (στην υγεία και στην εκπαίδευση) ωφελούν τους νέους από τέσσερις βασικές απόψεις: 1) βελτιώνουν τις προοπτικές απασχόλησης των νέων-, 2) διευκολύνουν τις νεαρές γυναίκες και τους άνδρες με οικογενειακές υποχρεώσεις να παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό- 3) προάγουν την ευημερία των νέων με τη διεύρυνση των ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη φροντίδα για την υγεία των νέων- και, 4) ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, συμβάλλουν στη μείωση των ποσοστών των νέων ΝΕΕΤ, ιδίως μεταξύ των νεαρών γυναικών. Η έκθεση εκτιμά ότι οι επενδύσεις στους τομείς της φροντίδας θα δημιουργήσουν 17,9 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις εργασίας για τους νέους έως το 2030, στους τομείς της φροντίδας (14,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας) και σε άλλους τομείς (3,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας).

Η έκθεση διαπιστώνει ότι η ανάληψη των πράσινων, ψηφιακών μέτρων και μέτρων φροντίδας από κοινού στο πλαίσιο μιας μεγάλης επενδυτικής ώθησης θα αύξανε το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κατά 4,2% και θα δημιουργούσε επιπλέον 139 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για εργαζόμενους όλων των ηλικιών παγκοσμίως, εκ των οποίων 32 εκατομμύρια θα αντιστοιχούσαν στους νέους.

Αξιοπρεπής εργασία:

Οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς πρέπει να συνοδεύονται από την προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους τους νέους εργαζόμενους, σύμφωνα με τη μελέτη. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι απολαμβάνουν θεμελιώδη δικαιώματα και προστασία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, του δικαιώματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας και της απαλλαγής από τη βία και την παρενόχληση στην εργασία.

«Η κρίση του COVID-19 αποκάλυψε μια σειρά από ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των νέων, ιδίως των πιο ευάλωτων, όπως οι πρωτοεμφανιζόμενοι στην αναζήτηση εργασίας, οι εγκαταλείψαντες το σχολείο, οι νέοι απόφοιτοι με μικρή εμπειρία και όσοι παραμένουν ανενεργοί όχι από επιλογή», δήλωσε η Martha Newton, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια πολιτικής της ΔΟΕ. «Αυτό που χρειάζονται περισσότερο οι νέοι είναι καλά λειτουργούσες αγορές εργασίας με αξιοπρεπείς ευκαιρίες απασχόλησης για όσους συμμετέχουν ήδη στην αγορά εργασίας, μαζί με ποιοτικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για όσους δεν έχουν ακόμη εισέλθει σε αυτήν».

 

-Δελτίο Τύπου Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

-Πηγή: www.ilo.org

-Διαβάστε την πλήρη Έκθεση εδώ: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_853321.pdf