Μπορεί ο εργοδότης να με απολύσει κατα τη διάρκεια άδειας αναψυχής;

Μέχρι πότε μπορώ να διεκδικήσω την αποζημίωσή μου λόγω απόλυσης;
August 17, 2022
Πως θα επηρεάσει η αύξηση του κατώτατου τους άλλους μισθούς
August 20, 2022
Μέχρι πότε μπορώ να διεκδικήσω την αποζημίωσή μου λόγω απόλυσης;
August 17, 2022
Πως θα επηρεάσει η αύξηση του κατώτατου τους άλλους μισθούς
August 20, 2022
Share

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας

δεν μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της άδειας αναψυχής του εργαζομένου.
Συνεπώς, τυχόν απόλυσή του θα είναι άκυρη.

 

Ο εργοδότης όμως, έχει δικαίωμα να προειδοποιήσει για τη μελλοντική απόλυση του εργαζομένου, ακόμη και αν βρίσκεται σε άδεια.

Δικηγόρος Εργατολόγος