ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ?

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ «ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΩΡΩΝ» – ΑΠΛΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ?
September 11, 2018
Share

Είναι επιτρεπτός και νόμιμος ο συμψηφισμός της αποζημίωσης απόλυσης,

καθώς δεν θεωρείται μισθός και ως εκ τούτου δεν υπόκειται στους περιορισμούς του ασυμψήφιστου και ακατάσχετου του μισθού. Αυτό σημαίνει ότι, το ποσό που δικαιούται ο μισθωτός ως αποζημίωση απόλυσης, δύναται να συμψηφιστεί με τυχόν ανταπαίτηση του εργοδότη κατά του μισθωτού από ληξιπρόθεσμο χρέος δανείου ή από προκαταβολή αποδοχών ή από αποζημίωση λόγω ζημίας που ο μισθωτός του προξένησε από δόλο ή αμέλεια. Σε περίπτωση που η απόλυση ακυρωθεί, η αποζημίωση που καταβλήθηκε στο μισθωτό, συμψηφίζεται με τις αποδοχές που οφείλονται σε αυτόν για το χρονικό διάστημα της υπερημερίας του εργοδότη.