ΑΠΟ …ΜΑΡΤΙΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ SMS

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
September 11, 2018
ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ: ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ 1 ΕΩΣ 2 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
September 11, 2018
ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
September 11, 2018
ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ: ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ 1 ΕΩΣ 2 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
September 11, 2018
Share
Από το …Μάρτιο αναμένεται να αλλάξει ο τρόπος δήλωσης

στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» – ψηφιακά πλέον – των ωραρίων εργασίας και να δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης των ωραρίων και αναγγελίας των υπερωριών μέσω sms.
Αυτό προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου αναβάθμισης των ηκεκτρονικών υπηρεσιών που συνοδεύει την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού που προκήρυξε το υπουργείο Εργασίας για την επιλογή αναδόχου με τίμημα 98,952€. Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν φακέλους για το έργο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, οι προσφορές  θα αποσφραγιστούν στις 27 Νοεμβρίου και ο τελικός ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το νέο σύστημα μέσα σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή δεν φαίνεται πως οι αλλαγές θα ισχύσουν, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, πριν από τον Μάρτιο του 2018.
Στις νέες εφαρμογές περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, η τήρηση με ηλεκτρονικό τρόπο του ειδικού βιβλίου υπερωριών και υπερεργασίας πριν από την πραγματοποίησης τους,  τα ψηφιακά ωράρια, η δυνατότητα τροποποίησης ωραρίου και η αναγγελία υπερωριών με sms και η ομαδική τροποποίηση των ωραρίων των εργαζομένων.
 
 
 Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.