ΑΝΕΡΓΙΑ – ΑΠΕΡΓΙΑ: Η ΖΟΦΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ