Τι αναλυτικά εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ για τους εργαζόμενους