Διεθνής Ημέρα Ίσης Αμοιβής: Η μισθοδοτική διαφάνεια μπορεί να αμβλύνει το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων

Αδυνατώ να αναλάβω υπηρεσία την ημερομηνία που με καλεί ο Δημόσιος φορέας. Τι μπορώ να κάνω;
September 18, 2022
Μπορεί ο εργοδότης μονομερώς να αλλάξει τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασίας;
September 19, 2022
Αδυνατώ να αναλάβω υπηρεσία την ημερομηνία που με καλεί ο Δημόσιος φορέας. Τι μπορώ να κάνω;
September 18, 2022
Μπορεί ο εργοδότης μονομερώς να αλλάξει τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασίας;
September 19, 2022
Share

Η Διεθνής Ημέρα Ίσης Αμοιβής τιμάται με μια διαδικτυακή ημερίδα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, στην οποία θα συζητηθούν θέματα που θίγονται σε ένα νέο έγγραφο της ΔΟΕ σχετικά με τη σημασία της νομοθεσίας για τη διαφάνεια των αμοιβών.

Τα νομοθετικά μέτρα υπέρ της διαφάνειας των αμοιβών μπορούν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών και στον εντοπισμό των υποκείμενων αιτιών, σύμφωνα με ένα νέο έγγραφο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ).

Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες, αμείβονται περίπου 20% λιγότερο από τους άνδρες, παγκοσμίως. Ενώ τα ατομικά χαρακτηριστικά, όπως η εκπαίδευση, ο χρόνος εργασίας, ο επαγγελματικός διαχωρισμός, οι δεξιότητες και η εμπειρία, εξηγούν ένα μέρος του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένα μεγάλο μέρος οφείλεται σε διακρίσεις λόγω φύλου.

Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία COVID-19, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια του εισοδήματός τους, τη δυσανάλογα μικρή εκπροσώπηση σε ορισμένους πληττόμενους τομείς, καθώς και την ανισομερή κατανομή των οικογενειακών ευθυνών. Αυτοί οι παράγοντες επηρέασαν αρνητικά την απασχόληση των γυναικών, απειλώντας να ανατρέψουν την πρόοδο δεκαετιών που σημειώθηκε προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων.

Η νέα μελέτη της ΔΟΕ «Νομοθεσία για τη διαφάνεια των αμοιβών- επιπτώσεις για τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων» , διαπιστώνει ότι τα νομοθετικά μέτρα εξασφάλισης της διαφάνειας των αμοιβών μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και στη μείωση των ευρύτερων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας. Η διαφάνεια των αμοιβών μπορεί να εξασφαλίσει στους εργαζόμενους τις πληροφορίες που χρειάζονται για να διαπραγματευτούν τις αμοιβές και να τους παρέχει τα μέσα για να αμφισβητήσουν πιθανές διακρίσεις στις αμοιβές.

Για τους εργοδότες, η αυξημένη μισθοδοτική διαφάνεια θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μισθολογικών διακρίσεων που θα μπορούσαν δυνητικά να βλάψουν τη λειτουργία της επιχείρησης και τη φήμη τους.

Η μελέτη προσφέρει μια λεπτομερή χαρτογράφηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την ίση αμοιβή σε χώρες σε όλο τον κόσμο και σταθμίζει επιχειρήματα υπέρ και κατά της νομοθεσίας για τη διαφάνεια των αμοιβών. Η μελέτη δίνει επίσης προσοχή στον ρόλο των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων και παρουσιάζει τα ευρήματα μιας διαδικτυακής έρευνας σε οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, η οποία αξιολογεί την κατανόησή τους για τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων διαφάνειας των αμοιβών και ζητά τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της εφαρμογής τους.

Ενώ οι χώρες χρησιμοποιούν ποικίλες προσεγγίσεις – όπως η περιοδική δημοσιοποίηση των αμοιβών, οι έλεγχοι των αμοιβών και η παροχή στους εργαζομένους του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά με τις αμοιβές – είναι σημαντική η προληπτική προσέγγιση των κυβερνήσεων για τη συνεργασία με τις οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και του σχεδιασμού των νομοθεσιών για τη μισθοδοτική διαφάνεια. Η μελέτη διαπιστώνει ότι η ενεργός αλληλεπίδραση των κοινωνικών εταίρων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιδιώκονται από τη νομοθεσία και – το πιο κρίσιμο – για την εξάλειψη των μισθολογικών διακρίσεων στον κόσμο της εργασίας.

Τα ευρήματα της μελέτης ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη  διαδικτυακή ημερίδα της 16ης  Σεπτεμβρίου, την οποία διοργάνωσε ο Διεθνής Συνασπισμός Ίσης Αμοιβής (EPIC) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ίσης Αμοιβής 2022.

Στο διαδικτυακό σεμινάριο συζητήθηκαν οι κύριες προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν παγκοσμίως οι κυβερνήσεις, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, επισημάνθηκαν ορισμένα από τα μέτρα διαφάνειας των αμοιβών που εφαρμόζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου, η δυνητική και η πραγματική αποτελεσματικότητά τους στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και οι ευρύτερες ανισότητες μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας.

«Είναι ακόμη νωρίς για τη διαφάνεια των αμοιβών. Βλέπουμε ότι οι χώρες ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις για την προώθησή της, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει «μία και μοναδική λύση» », δήλωσε η Manuela Tomei, Διευθύντρια του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας και Ισότητας της ΔΟΕ. «Αν και απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων και πρακτικών, είναι ενθαρρυντικό ότι οι κυβερνήσεις, οι οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών προσπαθούν να επινοήσουν καινοτόμες λύσεις, όπως η διαφάνεια των αμοιβών, για την αντιμετώπιση ενός επίμονου προβλήματος».

 

Δελτίο Τύπου της Δ.Ο.Ε. – 16/09/2022