ΠΟΤΕ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ?

ΠΟΤΕ Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ;
September 11, 2018
ΥΠΟΔΗΛΩΜΕΝΟΙ ΟΙ 6 ΣΤΟΥΣ 10 ΜΕ «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ» ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
September 11, 2018
Share

Κατά κανόνα, για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του μισθωτού,

σε περίπτωση απόλυσής του, λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία του στον τελευταίο εργοδότη, από την εργασία του οποίου απολύεται. Θεωρείται, ωστόσο, έγκυρη η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού ότι θα συνυπολογίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας και ο χρόνος που διανύθηκε σε άλλον εργοδότη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ώστε να επαυξηθεί το ποσό της αποζημίωσής του.