Η τροπολογία για την απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος: οι ασάφειες