Στο ίδιο έργο θεατές

Η ανάγκη για μια άλλη Τηλεργασία
September 26, 2022
Μπορεί ο εργοδότης να πάρει πίσω την απόλυση μου;
September 27, 2022
Η ανάγκη για μια άλλη Τηλεργασία
September 26, 2022
Μπορεί ο εργοδότης να πάρει πίσω την απόλυση μου;
September 27, 2022
Share

Οι ανακοινώσεις υπερισχύουν των Υπουργικών αποφάσεων;

ΔΕΘ 10/9: Από αύριο και έως το τέλος του 2023, όσες επιχειρήσεις μετατρέψουν σε μόνιμες τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης των εργαζομένων τους θα απαλλάσσονται από το 40% των ασφαλιστικών εισφορών αυτών των εργαζομένων.

ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 26/10 ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ;

_____________________

ΔΕΘ 10/9: Μικρές επιχειρήσεις και επιτηδευματίες δεν θα πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος για τα έτη που θα αυξάνουν το μέσο ετήσιο αριθμό πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων τους.

ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 26/10: Δεν έχει εκδοθεί η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,  που προβλέπεται για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες.

Με δεδομένο ότι ο νόμος ορίζει 3μηνη τουλάχιστον πλήρης απασχόληση και το τελευταίο τρίμηνο του έτους άρχετε την 1/10 θα βγει άμεσα η απόφαση; Ακολουθείται άλλο ημερολόγιο από τα συναρμόδια Υπουργεία;

_____________________

ΔΕΘ 10/9: Επεκτείνεται αμέσως το επίδομα μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες.

ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 26/10 ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ. Μητέρα που λήγει σήμερα το 6 μηνο επιστρέφει στην εργασία και μητέρα που λήγει μετά την νομοθετική ρύθμιση κερδίζει 3 μήνες; ΔΙΚΑΙΟ!

_____________________

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις της β’ οφείλουν να προβούν στην απογραφική διαδικασία 1/10-30/11.

Η ανακοίνωση της 23/9 του Υπουργείου Εργασίας αναφέρει ότι η απογραφική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί 1/11-30/11.

Οι ανακοινώσεις υπερισχύουν των Υπουργικών αποφάσεων;