Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕ ΜΕΤΕΘΕΣΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕ ΡΩΤΗΣΕΙ. ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ;

ΤΟ ΣτΕ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
September 11, 2018
ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ, ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ Η’ ΝΑ ΠΩΛΗΣΟΥΝ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Πρόκειται για ένα θέμα που εξετάζεται κατά περίπτωση.

Γενικότερα, ο εργοδότης, στα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος, έχει την εξουσία να ορίζει τον τόπο παροχής εργασίας. Αν η επιχείρηση έχει περισσότερα καταστήματα ή υποκαταστήματα, μπορεί να τοποθετεί ή και να μεταθέτει κάθε υπάλληλο, εκτός αν αυτό το δικαίωμα αποκλείεται από την σύμβαση ή ασκείται καταχρηστικά (δηλαδή με τρόπο υπερβολικό).

Η άρνηση του μισθωτού να εργαστεί αλλού θεωρείται ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας (παραίτηση). Με άλλα λόγια, η τοποθέτηση του εργαζομένου σε άλλον τόπο χωρίς τη συγκατάθεσή του αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη του, εφόσον η σύμβαση εργασίας δεν προβλέπει το αντίθετο.

Το ότι ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του για μεγάλο διάστημα σε ορισμένο τόπο δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι ισχύει το αμετάθετο. Παρ’ όλα αυτά, ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την αναστάτωση που προκαλεί στον εργαζόμενο η μεταβολή του τόπου παροχής εργασίας και να προσπαθεί να αμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες της μεταβολής αυτής.