ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΟΜΙΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ
September 11, 2018
ΠΑΜΕ ΑΝΕΛΠΙΣΤΑ ΚΑΛΑ
September 11, 2018
Share

Απόφαση σταθμός για το εν λόγω δικαίωμα των εργαζομένων αποτελεί η υπ. αριθμ. 51/2012 απόφαση του ΜΠΑ.

Έκρινε ότι σε εταιρεία που αντιμετώπιζε σοβαρα οικονομικά προβλήμετα με οφειλές προς τρίτους, οι εργαζόμενοι που προέβησαν σε επίσχεση εργασίας για οφειλόμενους μισθούς 5 μηνών, ενήργησαν καταχρηστικά, καθόσον η καθυστέρηση καταβολής των μισθών δεν οφειλόταν σε δυστροπία της εταιρείας, αλλά στην ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική κατάσταση αυτής. Επιπλέον, κρίσιμο στοιχείο στην κρίση του Διακστηρίου αποτέλεσε το γεγονός ότι η εταιρεία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη, ακόμη και με εκποίηση των ακινήτων της, προκειμένου να εκπληρώσειμ τις υποχρεώσεις της προς εργαζόμενους κ τρίτους.