Τι προβλέπουν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας και του Εργάνη που δεν προβλέπεται στην Υπουργική απόφαση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Τι θα γίνει με τα εμπορικά καταστήματα και το ωράριο εργασίας. Τι αλλάζει!
October 6, 2022
Ποιος είναι ο ατομικός πληθωρισμός του καθενός μας
October 7, 2022
Τι θα γίνει με τα εμπορικά καταστήματα και το ωράριο εργασίας. Τι αλλάζει!
October 6, 2022
Ποιος είναι ο ατομικός πληθωρισμός του καθενός μας
October 7, 2022
Share
  1. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β ΦΑΣΗΣ

1/11-30/11/2022 οι ανακοινώσεις, 1/10-30/11/2022 η Υπουργική Απόφαση

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΔΗΓΟΙ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ, ΤΗΛΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι διευκρινήσεις της 19/7 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφέρουν ”το ψηφιακό σύστημα ωρομέτρησης θα εφαρμοστεί μόνο στους εργαζόμενους με φυσική παρουσία. Άρα για κάποιον που ξεκινά ή /και ολοκληρώνει την εργασία του στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου και εργάζεται ισχύει κανονικά η κάρτα εργασίας”.

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει “για όλους τους εργαζόμενους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του δανειζόμενου προσωπικού”.

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι διευκρινήσεις της 19/7 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφέρουν “ Η δήλωση γεγονότος έναρξης / λήξης Κάρτας Εργασίας, θα δύναται να υποβληθεί με μέγιστο χρόνο καθυστέρησης (γεγονότος έναρξης / λήξης) 15’ Λεπτών.”

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει “άμεση καταγραφή της πραγματικής έναρξης και λήξης απασχόλησης” και “αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο τις εγγραφές για την έναρξη και λήξη της απασχόλησης”.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ:

– Τι ισχύει με το προσωπικό από εργολαβία?

– Τι είναι η ωροάδεια και ποιο το θεσμικό πλαίσιο?

– Έχει συνδεθεί η αυτόματη συμπλήρωση της ΑΠΔ με τα στοιχεία του ημερολογίου πραγματικής απασχόλησης όπως είχε εξαγγελθεί στην παρουσίαση του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ?

 

AKOYEI ΚΑΝΕΙΣ;